Các Ban Đảng

13/04/2016 15:44 Số lượt xem: 716

Các Ban Đảng

Họ và tên

Chức danh

Email

Văn phòng Huyện Ủy

Nguyễn Thế Đồng

Nguyễn Thị Thủy

 

 

Chánh văn phòng

Phó Chánh văn phòng

 

ntdong.td@bacninh.gov.vn

ntthuy.td@bacninh.gov.vn

 

Ban tổ chức

Nguyễn Hữu Hùng Chiến

Nguyễn Thị Đào

Nguyễn Thế Lân

Trưởng ban 

Phó trưởng ban TT 

Phó trưởng ban 

nhhchien.td@bacninh.gov.vn

ntdao.td@bacninh.gov.vn

ntlan.td@bacninh.gov.vn

Ủy ban kiểm tra

Nguyễn Công Ký

Dương Minh Ngọc

Ngô Tiến Dũng

UVBTV, Chủ nhiệm

Phó chủ nhiệm

Phó chủ nhiệm

ncky.td@bacninh.gov.vn

dmngoc.td@bacninh.gov.vn

ntdung.td@bacninh.gov.vn

Ban tuyên giáo

Lưu Đắc Hùng

Vương Hữu Trưởng

Nguyễn Minh Tuân

 

UVBTV, Trưởng ban

HUV, Phó trưởng ban TT

Phó trưởng ban

 

ldhung.td@bacninh.gov.vn

vhtruong.td@bacninh.gov.vn

nmtuan.td@bacninh.gov.vn

 

Ban dân vận

Trần Quang Ngân

Nguyễn Thị Huệ

Nguyễn Thị Hằng

Trưởng ban

Phó trưởng ban

Phó trưởng ban

tqngan.td@bacninh.gov.vn

 

nthang.td@bacninh.gov.vn

Đoàn thanh niên

Quách Đăng Tiến

Đặng Thị Lộc

Trịnh Thanh Bình

Bí thư huyện đoàn

Phó bí thư

Phó bí thư

qdtien.td@bacninh.gov.vn

dtloc.td@bacninh.gov.vn

ttbinh.td@bacninh.gov.vn

Hội phụ nữ

Nguyễn Thị Lụa

Bùi Ngọc Trâm

Nguyễn Thị An

 

HUV, Chủ tịch

Phó chủ tịch

Phó chủ tịch

 

ntlua.td@bacninh.gov.vn

bntram.td@bacninh.gov.vn

ntan.td@bacninh.gov.vn

Hội nông dân

Nguyễn Thị Minh

Nguyễn Thị Xuyến

Nguyễn Thị Tháp

Chủ tịch 

Phó chủ tịch

Phó chủ tịch

ntminh.td@bacninh.gov.vn

ntxuyen.td@bacninh.gov.vn

ntthap.td@bacninh.gov.vn

Hội cựu chiến binh

Nguyễn Văn Bắc

Nguyễn Thế Lai

Chủ tịch

Phó chủ tịch

nvbac.td@bacninh.gov.vn

ntlai.td@bacninh.gov.vn

Liên đoàn lao động

Nguyễn Thị Sâm

Phạm Minh Hiểu

 

HUV, Chủ tịch

Phó chủ tịch

 

ntsam.td@bacninh.gov.vn

pmhieu.td@bacninh.gov.vn

Trung tâm bồi dưỡng chính trị

Lưu Đắc Hùng

Nguyễn Thị Ngoan

 

UVBTV, Giám đốc

Phó giám đốc

 

nhtoan.td@bacninh.gov.vn

ntngoan.td@bacninh.gov.vn

 

Ủy ban MTTQ

 

Trần Quang Ngân

Vũ Thanh Hương

Nguyễn Ngọc Trường

 

Chủ tịch

Phó chủ tịch

Phó chủ tịch

tqngan.td@bacninh.gov.vn

vthuong.td@bacninh.gov.vn

nntruong.td@bacninh.gov.vn

Trung bình (0 Bình chọn)