DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN HUYỆN TIÊN DU

27/11/2017 15:21 Số lượt xem: 616

Thực hiện quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên đại bàn tỉnh Bắc Ninh, UBND huyện Tiên Du công bố danh sách người phát ngôn của phong, ban chuyên môn và các đơn vị trực thuộc

STT

Đơn vị

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Thư điện tử

I

Huyện ủy

Nguyễn Công Thắng

Bí thư

 

ncthang.td@bacninh.gov.vn

01

Văn phòng

Nguyễn Duy Hoàn

     Chánh Văn phòng

 

ndhoan.td@bacninh.gov.vn

02

Ban Tổ chức

Vũ Sỹ Quỳnh

     Trưởng ban

 

vsquynh.td@bacninh.gov.vn

03

Ủy ban Kiểm tra

Nguyễn Công Ký

     Chủ nhiệm

 

ncky.td@bacninh.gov.vn

04

Ban Tuyên giáo

Lưu Đắc Hùng

     Trưởng ban

 

ldhung.td@bacninh.gov.vn

05

Ban Dân vận

Ngô Văn Triển

     Trưởng ban

 

nvtrien.td@bacninh.gov.vn

06

Trung tâm BDCT

Nguyễn Huy Toàn

     Giám đốc

 

nhtoan.td@bacninh.gov.vn

07

Ủy ban MTTQ

Nguyễn Thừa Tiệp

     Chủ tịch

 

nttiep.td@bacninh.gov.vn

08

Hội Cựu chiến binh

Nguyễn Văn Bắc

     Chủ tịch

 

nvbac.td@bacninh.gov.vn

09

Hội Nông dân

Nguyễn Đình Khương

     Chủ tịch

 

ndkhuong.td@bacninh.gov.vn

10

Đoàn Thanh niên

Nguyễn Thị Minh

     Bí thư

 

ntminh.td@bacninh.gov.vn

11

Hội Phụ nữ

Nguyễn Thị Lụa

     Chủ tịch

 

ntlua.td@bacninh.gov.vn

12

Liên đoàn lao động

Nguyễn Thị Sâm

     Chủ tịch

 

ntsam.td@bacninh.gov.vn

II

HĐND huyện

Nguyễn Công Thắng

     Chủ tịch

 

ncthang.td@bacninh.gov.vn

01

Ban Pháp chế HĐND

Nguyễn Công Ký

     Trưởng ban

 

ncky.td@bacninh.gov.vn

02

Ban Kinh tế Xã hội HĐND

Lưu Đắc Hùng

     Trưởng ban

 

ldhung.td@bacninh.gov.vn

III

UBND huyện

Lê Xuân Lợi

     Chủ tịch UBND

 

lxloi.td@bacninh.gov.vn

01

Văn phòng HĐND & UBND

Ngô Xuân Tính

     Chánh Văn phòng

 

nxtinh.td@bacninh.gov.vn

02

Phòng Nội vụ

Nguyễn Gia Thanh

     Trưởng phòng

 

ngthanh.td@bacninh.gov.vn

03

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

     Trưởng phòng

 

ntmnguyet.td@bacninh.gov.vn

04

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Nguyễn Minh Khoa

     Trưởng phòng

 

nmkhoa.td@bacninh.gov.vn

05

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Nguyễn Quốc Hội

Trưởng phòng

 

nqhoi.td@bacninh.gov.vn

06

Phòng Văn hóa và Thông tin

Nguyễn Mạnh Hùng

Trưởng phòng

 

nmhung.td@bacninh.gov.vn

07

Phòng Y tế

Nguyễn Hữu Cơ

Trưởng phòng

 

nhco.td@bacninh.gov.vn

08

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Phạm Đăng Thuyên

Trưởng phòng

 

pdthuyen.td@bacninh.gov.vn

09

Phòng Lao động - TB&XH

Nguyễn Thị Thủy Hằng

Trưởng phòng

 

ntthang.td@bacninh.gov.vn

10

Phòng Tư pháp

Nguyễn Thị Sóng

Trưởng phòng

 

ntsong.td@bacninh.gov.vn

11

Thanh tra huyện

Nguyễn Trọng Nhuận

Chánh Thanh tra

 

ntnhuan.td@bacninh.gov.vn

12

Đài Phát thanh

Nguyễn Hữu Ba

Trưởng Đài

 

nhba.td@bacninh.gov.vn

13

Trung tâm Văn hóa - Thể thao

Ngô Xuân Toán

Giám đốc

 

nxtoan.td@bacninh.gov.vn

14

Trạm Khuyến nông

Nguyễn Thế Đồng

Trạm trưởng

 

ntdong.td@bacninh.gov.vn

15

Ban Quản lý dự án

Trần Đức Tú

Giám đốc

 

tdtu.td@bacninh.gov.vn

16

Ban chỉ huy quân sự

Nguyễn Hữu Thắng

Chỉ huy trưởng

 

Không có địa chỉ mail

17

Công an

Trần Trọng Thực

Trưởng công an

 

ca.td@bacninh.gov.vn

18

Trung tâm hành chính công

Nguyễn Thị Sang

Giám đốc

 

ntsang.td@bacninh.gov.vn

19

Chi cục Thi hành án

Lê Danh Hà

Chi cục trưởng

 

cctha.td@bacninh.gov.vn

20

Bảo hiểm xã hội

Nguyễn Văn Thọ

Giám đốc

 

bhxh.td@bacninh.gov.vn

21

Viện kiểm sát

Nguyễn Quang Huy

Viện trưởng

 

vks.td@bacninh.gov.vn

22

Chi cục thống kê

Ngô Văn Bạo

Chi cục trưởng

 

cctk.td@bacninh.gov.vn

23

Tòa án nhân dân

Nguyễn Trọng Trường

Chánh án

 

ta.td@bacninh.gov.vn

24

Kho bạc nhà nước

Nguyễn Văn Sinh

Giám đốc

 

kb.td@bacninh.gov.vn

25

Chi cục thuế

Nguyễn Văn Thể

Chi cục trưởng

 

cct.td@bacninh.gov.vn

26 Trung tâm GDNN-GDTX Phạm Tiến Đạt       Giám đốc   ptdat.td@bacninh.gov.vn