HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VÀ NỘP HỒ SƠ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

06/05/2020 20:52 Số lượt xem: 19

Hệ thống thông tin chính quyền điện tử Tỉnh Bắc Ninh là hệ thống thông tin thực hiện dịch vụ "một cửa" cho công dân, doanh nghiệp và cán bộ. Công dân, doanh nghiệp sau khi đăng nhập bằng tài khoản đã được đăng ký và xác thực bởi cơ quan nhà nước có thể thực hiện các dịch vụ hành chính công một cách đơn giản và thuận tiện. Công dân, doanh nghiệp quản lý được hồ sơ cá nhân (thông tin cá nhân, giấy tờ số) và toàn bộ các giao dịch với cơ quan nhà nước thông qua việc nộp, theo dõi tình hình xử lý và nhận kết quả xử lý hồ sơ thực hiện dịch vụ hành chính công trực tiếp tại bộ phận một cửa hoặc trực tuyến tại Hệ thống thông tin chính quyền điện tử Tỉnh Bắc Ninh. Ngoài ra, công dân và doanh nghiệp còn dễ dàng khai thác các dịch vụ công. Cán bộ sử dụng Hệ thống thông tin chính quyền điện tử để tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, tiếp nhận hồ sơ trực tiếp, luân chuyển và xử lý hồ sơ, trả kết quả hồ sơ và thực hiện thống kê, báo cáo tùy theo vai trò được phân công.

Để thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến. UBND huyện Tiên Du cung cấp video hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản và nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến

 

Hướng dẫn đăng ký tài khoản công dân

(Click vào hình ảnh để xem video)

 

Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến

(Click vào hình ảnh để xem video)