Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tiên Du lần thứ 18 thành công tốt đẹp

24/06/2020 15:33 Số lượt xem: 377

Sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, đầy  trách nhiệm và trí tuệ, sáng nay 24/6, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tiên Du lần thứ 18 nhiệm kỳ 2020-2025 bước vào phiên Bế mạc đã kết thúc thành công, hoàn thành các nội dung chương trình Đại hội đề ra. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Hữu Thành, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Trước đó, với tinh thần dân chủ, trí tuệ, Đại hội đã lựa chọn, bầu ra BCH Đảng bộ huyện khóa 18, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 38 đồng chí, đảm bảo tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực để gánh vác trọng trách do Đảng bộ và Nhân dân huyện Tiên Du giao phó, đồng thời thể hiện được tính liên tục, kế thừa, đổi mới trong cơ cấu nhân sự cấp ủy khóa mới.

Đại hội cũng tiến hành lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu chức danh Bí thư huyện ủy Tiên Du khóa 18 với đồng chí Nguyễn Xuân Thanh, TUV, Bí thư Huyện ủy khóa 17. Đồng thời, bầu đồng chí Nguyễn Xuân Thanh, Tỉnh ủy viên- Bí thư Huyện ủy Tiên Du khóa 17 trúng cử tiếp tục giữ chức Bí thư Huyện ủy Tiên Du khóa 18, nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu 235/235, đạt 100%.

Tại phiên họp thứ nhất, BCH Đảng bộ huyện Tiên Du lần thứ 18 đã thống nhất bầu Ban Thường vụ Huyện ủy khóa 18 gồm 11 đồng chí; bầu Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra và 2 đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, gồm: Đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn tiếp tục giữ chức Phó Bí thư TT Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Đại Đồng, giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện.

Với tinh thần thống nhất cao, Đại hội đã bầu đoàn đại biểu Đảng bộ huyện Tiên Du gồm 23 đồng chí đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết đại diện cho trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ và Nhân dân huyện Tiên Du đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội thực hiện bầu cử tại Đại hội.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tiên Du lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020- 2025 với các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Trong đó, phấn đấu xây dựng huyện Tiên Du sớm trở thành Thị xã theo hướng phát triển ổn định, bền vững, giàu bản sắc văn hóa.

Theo đó, Tiên Du đặt mục tiêu tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân. Tiếp tục thực hiện đổi mới tư duy và phương thức lãnh đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và Nhân dân, tạo sự phát triển nhanh, bền vững trên các lĩnh vực. Đẩy nhanh tốc độ phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với sự phát triển chung của Tỉnh. Tạo chuyển biến rõ nét trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, thực hiện giảm nghèo bền vững, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, huyện Tiên Du phấn đấu: Duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2020-2025 đạt từ 8,0 đến 9,0%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa: Trong đó tỷ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 77,1%, thương mại dịch vụ chiếm 20,2%, nông, lâm nghiệp và thủy sản còn 2,7%. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 145 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1/2% theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều. Phấn đấu đến năm 2025, toàn huyện có 60% số xã đạt chuẩn nông thôn mới chất lượng cao, trong đó, có 20% số xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Tập trung nâng cấp đô thị Lim mở rộng lên đô thị loại IV; làm cơ sở lập Đề án để huyện Tiên Du sớm trở thành Thị xã. Phấn đấu có trên 70% số xã, thị trấn đủ tiêu chuẩn nâng cấp thành Phường khi huyện Tiên Du trở thành Thị xã. Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng GD&ĐT. Tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt trong khu dân cư toàn huyện đạt 100%. Đến năm 2025, 100% người dân nông thôn sử dụng nước sạch. Huyện cũng phấn đấu tiếp tục củng cố quốc phòng-quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin hướng tới xây dựng chính quyền điện tử. Thực hiện đồng bộ cơ chế một cửa “Liên thông hiện đại” từ huyện đến cơ sở. Phấn đấu, hàng năm có trên 85% số làng đạt danh hiệu “Làng văn hóa”. Hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện; 80% trở lên các tổ chức cơ sở Đảng đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh; Đảng bộ huyện giữ vững danh hiệu Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Thanh, TUV, Bí thư Huyện ủy Tiên Du khóa 18 khẳng định: Thành công của Đại hội là động lực mạnh mẽ để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Tiên Du tiếp tục tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, có kế hoạch cụ thể với lộ trình và bước đi sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng quê hương Tiên Du ngày một văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thanh, TUV, Bí thư Huyện ủy khóa 18 phát biểu Bế mạc Đại hội.

Trước đó, Đại hội đã phát động Chương trình thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tiên Du lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời kêu gọi toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Tiên Du thi đua lao động, công tác, học tập và rèn luyện phẩm chất đạo đức phấn đấu hoàn thành, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị Quyết Đại hội đề ra./.

Xuân Trang – Đài Tiên Du