Đảng bộ Hiên Vân triển khai nhiệm vụ năm 2021

13/01/2021 21:40 Số lượt xem: 100

Phấn đấu năm 2021, 2/9 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Đảng bộ xã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đó là một số mục tiêu mà Đảng bộ xã Hiên Vân đề ra tại hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng Đảng năm 2020 vừa diễn ra chiều qua ngày 12/1/2021. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Khương, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Trần Quang Ngân, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân Vận, Chủ tịch UB MTTQ huyện.

Các đại biểu dự hội nghị

Năm 2020, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể xã Hiên Vân luôn đoàn kết, chủ động xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết đề ra. Chỉ đạo sản xuất đạt chỉ tiêu kế hoạch; Năng suất bình quân 61,4 tạ/ha; sản lượng đạt 2.672 tấn tăng 62 tấn so với kế hoạch; diện tích gieo trồng cây rau màu 70 ha giá trị thu nhập từ cây rau màu ước đạt 120 triệu đồng/1ha. Chỉ đạo làm tốt công tác tiêm phòng dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, phòng ngừa dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn xã, phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm. Tổng thu nhập từ sản xuất nông nghiệp năm qua ước đạt 73 tỷ đồng tăng 2,4 tỷ đồng so với năm 2019. Thu gom trên 95 % lượng rác thải trong các khu dân cư, phối hợp xử lý rác tạm thời tại các điểm tập kết rác thải. Tổng thu ngân sách năm 2020 ước thực hiện trên 49 tỷ đồng, đạt 714,25 % dự toán ngân sách nhà nước. Tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ đầu tư xây dựng được nhiều công trình làm thay đổi diện mạo nông thôn. Chất lượng giáo dục được nâng lên. Thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,3%. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm; hoàn thành 100% chỉ tiêu, kế hoạch công tác tuyển quân; an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững ổn định. Công tác đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên được thực hiện đúng quy định. Kết quả có 84,2% đảng viên được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ; đảng viên hoàn thành nhiệm vụ chiếm 14,8 %. Có 2/9 chi bộ được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt tỷ lệ 22 %, 5/9 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt tỷ lệ 55,6 %, 2/9 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ tỷ lệ 22 %; Đảng bộ xã được cấp trên đánh giá xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020. Trong năm, Đảng ủy đã tổ chức kết nạp được 05 đảng viên mới đạt 100% kế hoạch. Công tác kiểm tra, giám sát được duy trì thực hiện nghiêm túc. Hoạt động của MTTQ và các Đoàn thể nhân dân có nhiều đổi mới, các cuộc vận động, phong trào thi đua, hoạt động từ thiện nhân đạo được triển khai, thực hiện đạt hiệu quả cao.

Đồng chí Nguyễn Đình Khương, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Năm 2021, Đảng bộ xã Hiên Vân đề ra mục tiêu: toàn xã gieo trồng cả năm 511 ha, năng suất bình quân 59 tạ/ha; tổng thu ngân sách đạt trên 5 tỷ 400 triệu đồng; Giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên xuống 1%, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng xuống dưới 8%, giảm tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh và số người sinh con thứ 3. 5/5 làng đạt làng văn hoá, giảm tỷ lệ hộ nghèo dưới 1,4 %.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020 đã được Đảng ủy xã Hiên Vân khen thưởng./.

Đình Bắc – Đài Tiên Du