Đảng uỷ xã Tân Chi tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW

09/06/2018 21:17 Số lượt xem: 459

Ngày 7/6, Đảng uỷ xã Tân Chi tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW và sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 819-QĐ/TU, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khoá XX, nhiệm kỳ 2015-2020. Các đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn, Uỷ viên BTV Huyện uỷ - Phó Chủ tịch TT HĐND huyện; đồng chí Vũ Sỹ Quỳnh, Uỷ viên BTV - Trưởng BTC Huyện uỷ; đồng chí Lưu Đắc Hùng, Uỷ viên BTV -Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ đã tới dự.

Ngay sau khi Nghị quyết được ban hành, Đảng uỷ xã Tân Chi đã tập trung chỉ đạo triển khai quán triệt Nghị quyết tới các cấp uỷ Đảng và cán bộ Đảng viên. Từ đó đã tạo chuyển biến, nhận thức của cấp uỷ Đảng, đảng viên trong việc nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Hàng năm, 85% các tổ chức cơ sở đảng đạt TSVM, không có tổ chức cơ sở đảng nào không hoàn thành nhiệm vụ; tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 9%, đảng viên hoàn hành tốt nhiệm vụ chiếm khoảng 65%. Chất lượng sinh hoạt Chi bộ được nâng cao, hàng tháng các đảng viên được nghe và nắm bắt kịp thời thông tin thời sự, học tập theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh. Thực hiện Quyết định số 819 của BTV Tỉnh uỷ Bắc Ninh về quy định lãnh đạo các cấp thực hiện đối thoại trực tiếp với nhân dân đã được Đảng uỷ xã Tân Chi triển khai tích cực. BTV Đảng uỷ Tân Chi tổ chức 9 hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng uỷ xã trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với nhân dân, thu hút gần 1.500 lượt người tham dự. Thông qua đó, nhân dân đã đánh giá, ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ địa phương trong thực hiện Quyết định 819 của BTV Tỉnh uỷ Bắc Ninh. Sau mỗi hội nghị tiếp xúc, mỗi cán bộ từ xã đến thôn, đặc biệt là các đồng chí giữ vững vị trí lãnh đạo, thể hiện trách nhiệm cá nhân cao hơn trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của địa phương. Điều này được thể hiện rõ thông qua mức tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo hướng hiện đại. Trong đó, công nghiệp, xây dựng cơ bản tăng, bình quân 57,6%; thương mại dịch vụ chiếm 24,7/5; Nông nghiệp, thuỷ sản chiếm 17,7%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt 48 triệu đồng/người/năm, đạt 120% so với chỉ tiêu Đại hội đề ra; năm 2018, ước đạt 49,2 triệu đồng/người./.

Đình Bắc – Đài Tiên Du