Đ/c Nguyễn Công Thắng - TUV Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện làm việc với xã Phật Tích

09/10/2017 16:23 Số lượt xem: 549

Thực hiện chương trình công tác của Huyện ủy, sáng ngày 9/10, Đ/c Nguyễn Công Thắng, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện có buổi làm việc với tập thể Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ xã Phật Tích về tình hình phát triển kinh tế - xã hội; công tác xây dựng Đảng, đoàn thể 9 tháng đầu năm 2017. Cùng dự có Đ/c Nguyễn Đình Phương, Phó bí thư TT Huyện ủy; Đ/c Lê Xuân Lợi, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo một số phòng, ban, ngành liên quan của huyện.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Công Thắng, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại buổi làm việc

9 tháng đầu năm 2017, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ xã Phật Tích luôn chủ động, công tác điều hành được tập trung, giải quyết các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội. Diện tích gieo cấy toàn xã đạt trên 160ha, năng suất bình quân đạt 62,8 tạ/ha, sản lượng trên 1.000 tấn. Công tác chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn có nhiều đổi mới. Thu ngân sách địa phương đạt gần 6,3 tỷ dồng, đạt trên 103% kế hoạch. Công tác quản lý tài nguyên, môi trường luôn được quan tâm, chú trọng. Trong năm 2017, xã Phật Tích đôn đốc xây dựng các công trình nhà lớp học 3 tầng, trường THCS; đất dân cự dịch vụ thôn Phật Tích; khảo sát đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa thôn Cổ Miếu. Sự nghiệp văn hóa, xã hội luôn được đảm bảo, năm 2017 sự nghiệp giáo dục của xã Phật Tích đứng thứ 6 toàn huyện. Công tác xã hội, chính sách an sinh được quan tâm kịp thời. Công tác xây dựng Đảng, đoàn thể được đổi mới, tình hình an ninh – chính trị, an toàn xã hội trên địa bàn xã Phật Tích được giữ vững.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận về một số vấn đề trọng tâm đó là: Ô nhiễm môi trường còn diễn biến phức tạp; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân còn chậm; việc lấn chiếm, sử dụng đất đai sai mục đích còn diễn ra. Tình trạng quá tải tại các bãi trung chuyển rác thải trên địa bàn… Trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của địa phương, đại diện các phòng ban, ngành của huyện đã giải trình, làm rõ các nội dung mà địa phương ý kiến, kiến nghị; trong đó tập trung về lĩnh vực nông nghiệp và đề nghị xã Phật Tích cần tập trung chỉ đạo sản xuất thành vùng tập trung; tranh thủ sự ủng hộ, hỗ trợ chính sách của UBD tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc Đ/c Nguyễn Đình Phương, Phó bí thư TT Huyện ủy và Đ/c Lê Xuân Lợi, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị xã Phật Tích cần phát huy lợi thế của địa phương tập trung khoanh vùng, đưa các giống, cây con có giá trị kinh tế cao vào sản xuất; đặc biệt chú trọng, giải quyết, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, công trình trên địa bàn xã, điển hình như dự án đất dân cư dịch vụ; tăng cường rà soát, tổng hợp và xử lý các trường hợp vi phạm  đất đai trên địa bàn.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Đ/c Nguyễn Công Thắng, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ xã Phật Tích đạt được trong 9 tháng đầu năm. Đ/c Bí thư Huyện ủy cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế mà Đảng bộ xã Phật Tích cần khắc phục trong thời gian tới nhằm đề ra các giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đảng bộ xã đã đề ra. Trong đó, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh xã Phật Tích cần phát huy lợi thế của mình phát triển sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh việc chuyển dịch cơ cấu, đưa các giống có năng suất, chất lượng cao vào gieo trồng; chú trọng đến các dự án trọng điểm của tỉnh, huyện trên địa bàn; tăng cường đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trên địa bàn xã./.

Xuân Trang - Đài Tiên Du