Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện làm việc tại xã Minh Đạo

02/12/2019 08:01 Số lượt xem: 133

Ngày 26/11/2019, Đoàn giám sát HĐND huyện do đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn, PCT TT HĐND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại xã Minh Đạo. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Nhân Bình, UVBTV, PCT TT HĐND huyện cùng đại diện các Ban KT-XH, Ban Pháp chế, UB MTTQ huyện.

Tại buổi làm việc với đoàn giám sát HĐND huyện, lãnh đạo UBND xã Minh Đạo đã báo cáo tóm tắt về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng trên địa bàn xã từ đầu năm đến nay, phương hướng nhiệm vụ trong những tháng cuối năm và trong năm 2020. Trong năm 2019, các mục tiêu về phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn xã cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu đề ra từ đầu năm. Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp đạt trên 94 tỷ đồng; giá trị sản xuất CN- TTCN và dịch vụ ước đạt trên 222 tỷ đồng; công tác tài nguyên môi trường, quản lý đất đai có nhiều chuyển biến tích cực; giao thông, xây dựng được quan tâm đầu tư; sự nghiệp văn hóa- giáo dục đạt nhiều thành tựu;  an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đại diện lãnh đạo UBND xã Minh Đạo báo cáo tóm tắt kết quả phát triển kinh tế- xã hội năm 2019

Cũng tại buổi làm việc, các đại biểu xã Minh Đạo và đoàn giám sát đã có nhiều ý kiến, nêu lên những khó khăn vướng mắc tại cơ sở  như: vấn đề ô nhiễm môi trường, xử lý rác thải tại các bãi trung chuyển; đề nghị cấp trên quan tâm hỗ trợ kinh phí cho lực lượng tham gia phòng chống dịch tả lợn Châu Phi; giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân; hỗ trợ quy hoạch chuyển đổi các mô hình sản xuất nông nghiệp có giá trị kinh tế cao…

Đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn, PCT TT HĐND huyện kết luận buổi giám sát

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn, PCT TT HĐND huyện thay mặt đoàn giám sát đã ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của xã. Đồng thời đồng chí  giải trình một số kiến nghị thuộc thẩm quyền. Đặc biệt đồng chí PCT TT HĐND huyện nhấn mạnh trong thời gian tới Minh Đạo cần quan tâm thực hiện tốt hơn nữa công tác thu chi tài chính, quản lý đất đai, tài nguyên môi trường trên địa bàn. Xác định được những mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2020 từ đó đưa ra các giải pháp cụ thể cho từng lĩnh vực, qua đó góp phần nâng cao đời sống về mọi mặt cho nhân dân và tạo niềm tin về sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong nhân dân. /.

Hà Thuận- Đài Tiên Du