Đồng chí Nguyễn Đại Đồng, Chủ tịch UBND huyện kiểm tra công tác bầu cử tại xã Lạc Vệ

06/04/2021 20:43 Số lượt xem: 95

Ngày 6/4/2021, đồng chí Nguyễn Đại Đồng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng BCĐ, Phó Chủ tịch TT UB Bầu cử huyện làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc kiểm tra với BCĐ, Ủy Ban Bầu cử xã Lạc Vệ.

Đồng chí Nguyễn Đại Đồng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kiểm tra công tác bầu cử tại xã Lạc Vệ

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã được nghe Ủy Ban Bầu cử xã Lạc Vệ báo cáo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn xã Lạc Vệ.

Đại diện Ủy ban Bầu cử xã Lạc Vệ báo cáo công tác bầu cử tại xã

Theo đó, tính đến ngày 5/4/2021, xã Lạc Vệ đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ hai nhằm xem xét hồ sơ của 47 ứng cử đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả, 47/47 ứng cử viên đều đủ điều kiện tham gia ứng cử đại biểu HĐND xã. Theo quy định, xã Lạc Vệ được bầu 29 đại biểu HĐND xã, với 8 đơn vị bầu cử ở 6 thôn trên địa bàn. Nhìn chung, trình tự, thủ tục của quy trình giới thiệu đại biểu ứng cử nói riêng và các bước trong quy trình bầu cử đến thời điểm này đã được Ủy ban Bầu cử xã Lạc Vệ thực hiện đảm bảo đầy đủ, đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Do đó, đến nay không có trường hợp khiếu nại, tố cáo liên quan đến đại biểu ứng cử HĐND các cấp. Công tác tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự, cũng như đảm bảo cơ sở vật chất cho cuộc bầu cử đã được địa phương tích cực triển khai.

Đồng chí Nguyễn Đại Đồng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đại Đồng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng BCĐ, Phó Chủ tịch TT UB Bầu cử huyện đã đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của BCĐ, UB Bầu cử xã Lạc Vệ. Đồng chí nhận xét báo cáo do UB Bầu cử xã Lạc Vệ chuẩn bị đảm bảo theo đúng đề cương kiểm tra. Trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu xã Lạc Vệ thường xuyên nắm bắt tư tưởng của nhân dân để kịp thời có những giải pháp nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn trước, trong và sau cuộc bầu cử. Đề nghị xã chỉ đạo các tiểu ban thực hiện tốt hơn nhiệm vụ đã được phân công; đồng thời, tiến hành rà soát và bổ sung những thiếu sót trong hồ sơ của các ứng cử viên. Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện các bước theo đúng thời gian quy định, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn thư tố cáo của công dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nêu cao ý thức trách nhiệm của nhân dân, trong đó gắn với các nội dung đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19./.

Đình Bắc – Đài Tiên Du