Đồng chí Nguyễn Xuân Thanh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ phòng chống dịch huyện kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh corona

13/02/2020 08:03 Số lượt xem: 176

Ngày 7/2/2020, đồng chí Nguyễn Xuân Thanh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ phòng chống dịch huyện đã đến kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh corona ở các xã Tri Phương, Đại Đồng, Hoàn Sơn.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thanh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ phòng chống dịch huyện làm việc với xã Tri Phương về công tác phòng chống dịch bệnh corona

Sau khi nghe các xã báo cáo công tác triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch viêm phổi cấp do chúng mới của vi rút corona gây ra, đồng chí Nguyễn Xuân Thanh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ phòng chống dịch huyện ghi nhận công tác triển khai kịp thời của các địa phương theo đúng hướng dẫn.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thanh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ phòng chống dịch huyện yêu cầu các địa phương làm tốt công tác giám sát các yếu tố dịch tễ

Đoàn giám sát của huyện làm việc với xã Hoàn Sơn

Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh, các địa phương cần thường xuyên làm tốt công tác tiêu độc khử trùng, rắc vôi bột ở những nơi tập trung đông người, cống rãnh, chuồng trại chăn nuôi… tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức tự bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình cho mỗi người dân; kiểm tra hệ thống loa phát thanh của địa phương, để khắc phục sửa chữa, nhằm đảm bảo công tác tuyên truyền luôn được thông suốt. Đồng chí Nguyễn Xuân Thanh, Bí thư Huyện ủy lưu ý, các địa phương cần xác định bệnh nCOV là bệnh lây lan, chính vì vậy lãnh đạo địa phương cần bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên để áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh kịp thời, đúng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Nhất là làm tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với các trường hợp tiếp xúc với người Trung Quốc; cũng như các trường hợp người nước ngoài, đặc biệt áp dụng chế độ cách ly đối với những người đến từ vùng có yếu tố dịch tễ trong thời gian theo quy định.

Đình Bắc – Đài Tiên Du