BÀI PHỎNG VẤN ĐỒNG CHÍ LÊ XUÂN LỢI, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN TIÊN DU

13/02/2018 17:41 Số lượt xem: 668
PTV: Thưa quý vị và các bạn!

Năm 2018 là năm thứ 3 huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016-2020; là năm giữa nhiệm kỳ, năm đánh giá tình hình chính trị, kinh tế, xã hội một nửa chặng đường Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra. Huyện tiếp tục phấn đấu tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững, đảm bảo an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân; phát triển văn hóa, thực hiện dân chủ và công bằng xã hội; thúc đẩy đổi mới công nghệ và tận dụng thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; phát triển các ngành nghề dịch vụ, thúc đẩy quá trình đô thị hóa; đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao hiệu lực của chính quyền các cấp; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.  Nhân ngày đầu năm mới, phóng viên Đài huyện có cuộc phỏng vấn đồng chí Lê Xuân Lợi, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Đồng chí Lê Xuân Lợi, Chủ tịch UBND huyện Tiên Du

Phóng viên: Thưa đồng chí, vậy bước sang năm Mậu Tuất 2018, UBND huyện đề ra những mục tiêu chủ yếu gì của năm 2018, thưa đồng chí?

Năm 2018, dự báo tình hình kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, khó lường; kinh tế trong nước nói chung, tỉnh Bắc Ninh nói riêng tiếp tục phát triển nhưng sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức do quá trình hội nhập. Tuy nhiên các chính sách đối ngoại và hợp tác quốc tế của Đảng, Nhà nước đã thúc đẩy việc thu hút đầu tư nước ngoài, tạo điều kiện phát huy các nguồn lực, lợi thế để phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh.

Đối với huyện Tiên Du, năm 2018 có ý nghĩa quan trọng, năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; là năm giữa nhiệm kỳ, năm đánh giá tình hình chính trị, kinh tế xã hội một nửa chặng đường Nghị quyết Đại hội Đảng đề ra. Trên cơ sở kế thừa những thành quả đã đạt được, với tiềm năng to lớn, chúng ta đã và đang có nhiều thuận lợi, cơ hội song cũng đứng trước không ít khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, Tiên Du đề ra các mục tiêu chủ yếu:

- Tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) từ 9,5% - 10%.

- Cơ cấu kinh tế: Khu vực Công nghiệp - xây dựng 68,6%; Dịch vụ 26,3%; Nông, lâm nghiệp và thủy sản 5,1%.

- Giá trị sản xuất công nghiệp - TTCN địa phương đạt 11.120 tỷ đồng (giá so sánh 2010).

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 5.220 tỷ đồng (giá so sánh 2010).

- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 1.331 tỷ đồng.

- Tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt đạt trên 90%.

­- Duy trì tỷ lệ hộ nghèo dưới 2% (trừ các hộ bảo trợ xã hội).

- Tỷ lệ tăng dân số ở mức 1,2%.

Phóng viên: Để thực hiện thắng lợi những mục tiêu năm 2018, UBND huyện đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp như thế nào?.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu của năm 2018; UBND huyện phát động phong trào thi đua yêu nước với chủ đề: Tạo động lực phát triển, phấn đấu xây dựng Tiên Du trở thành Quận của Thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương vào năm 2022”. Trong đó tập trung vào những nội dung chủ yếu sau:

1. Thực hiện tốt 3 đột phá chiến lược; đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo chỉ đạo của tỉnh.

2. Tập trung phát triển công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo, gắn với các lợi thế và phù hợp quy hoạch phát triển công nghiệp của tỉnh. Tăng cường tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

3. Đẩy mạnh phát triển các ngành dịch vụ, ưu tiên phát triển những ngành dịch vụ có lợi thế và giá trị gia tăng cao, thúc đẩy quá trình đô thị hóa; phát triển thị trường khu vực nông thôn, hệ thống chợ nông thôn.

4. Tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; tăng cường gắn kết 4 nhà trong nông nghiệp tạo chuỗi liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ sản phẩm. Duy trì và nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020.

5. Điều hành ngân sách chặt chẽ, đúng quy định; tích cực thực hiện các giải pháp tăng thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành dự toán được giao; siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách; tăng cường chống thất thu, giảm nợ đọng thuế; tiết kiệm chi thường xuyên, tăng chi cho đầu tư phát triển.

6. Tập trung rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện. Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, kiểm tra, xử lý kịp thời các vi phạm về đất đai. Thực hiện công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất các dự án; tập trung công tác GPMB, đầu tư các công trình trọng điểm; phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

7. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan nhà nước; nâng cao rõ rệt hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công huyện. Tập trung xây dựng chính quyền điện tử. Quyết liệt thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi và luôn đồng hành cùng doanh nghiệp.

8. Phát triển toàn diện và quản lý chặt chẽ các lĩnh vực văn hóa, giáo dục-đào tạo, y tế, thể dục thể thao, du lịch, phát thanh, truyền thanh. Tổ chức Đại hội thể dục, thể thao cấp huyện trang trọng, thiết thực. Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ. Thường xuyên kiểm tra, thanh tra đảm bảo an toàn thực phẩm. Chủ động phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Quan tâm đến công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và phát triển nguồn nhân lực; đồng bộ các giải pháp đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội và giảm nghèo bền vững.

9. Nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra; thực hiện quyết định, kết luận sau thanh tra, kiểm tra. Đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Củng cố quốc phòng, quân sự địa phương; hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2018.

Phát huy những kết quả đã đạt được, dưới sự chỉ đạo của Huyện ủy, giám sát của HĐND; UBND huyện sẽ hành động quyết liệt, tập trung chỉ đạo điều hành, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển KTXH năm 2018.

Đón chào năm mới 2018, với vị thế và tiềm năng to lớn, Huyện Tiên Du đang hướng đến nền kinh tế năng động, bền vững, bao trùm trên nền tảng sáng tạo, chúng ra cần phải tiếp tục phát huy những kết quả, khắc phục những hạn chế, tận dụng mọi cơ hội, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu đạt cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội.

Tôi kêu gọi mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, mỗi doanh nhân, mỗi người dân trong huyện cùng chung sức đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2018.

Mừng xuân mới đoàn kết, đổi mới và phát triển!

Nguyệt Minh- Đình Bắc- Đài Tiên Du