Ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN huyện triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020

15/10/2020 21:35 Số lượt xem: 77

Ngày 14/10, Ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN huyện tổ chức hội nghị đánh giá kết quả nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020.

Ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN huyện triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Tình, Phó Giám đốc BHXH tỉnh; về phía huyện có đồng chí Nguyễn Thị Hào, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN huyện - chủ trì hội nghị; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo huyện; Trưởng ban chỉ đạo các xã, thị trấn; các đại lý BHXH ở 14 xã, thị trấn.

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe đại diện BHXH huyện thông báo, phân công nhiệm vụ tới từng thành viên Ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN huyện. Theo báo cáo 9 tháng đầu năm số người tham gia BHXH tự nguyện là 30 người, đạt tỷ lệ 2,65%; số người tham gia BHYT hộ gia đình là 1.765 người, đạt tỷ lệ 12,26%; tỷ lệ người tham gia BHXH tự nguyện thấp nhất trong tỉnh. Trong 9 tháng đầu năm BHXH huyện đã phối hợp với Phòng Văn hóa tổ chức các hoạt động truyền thông tuyên truyền kỷ niệm 25 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam, phối hợp với Hội nông dân, Hội LHPN các xã, thị trấn tổ chức 06 buổi tuyên truyền, tư vấn, đối thoại về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; phối hợp với Đài phát thanh huyện tuyên truyền các chính sách, những luật mới của BHXH, BHYT, BHTN…

Đại biểu xã Phật Tích nêu ra nguyên nhân của việc phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN còn thấp

Cũng tại hội nghị các đại biểu đã cùng nhau thảo luận, làm rõ nguyên nhân để việc phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN những tháng cuối năm đạt kết quả cao, theo đó các đại biểu đã chỉ ra một số nguyên nhân như: cần tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ tư vấn từ cán bộ chuyên môn BHXH về luật, chính sách BHXH, BHYT, BHTN; đổi mới phương pháp tuyên truyền, tăng cường các buổi đối thoại, tư vấn tại các cơ sở….

Đồng chí Nguyễn Văn Tình, Phó Giám đốc BHXH tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Tình, Phó Giám đốc BHXH tỉnh cũng chỉ ra và làm rõ một số nguyên nhân, tồn tại và mong muốn các địa phương, cơ sở là cầu nối giữa người tham gia BHXH, BHYT, BHTN với ngành BHXH.

Đồng chí Nguyễn Thị Hào, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN huyện phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Hào, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN huyện đã yêu cầu các thành viên trong ban chỉ đạo huyện, Trưởng Ban chỉ đạo 14 xã, thị trấn bám sát kế hoạch nhiệm vụ phát triển đối tượng BHXH, BHYT, BHTN 3 tháng cuối năm 2020; đối với việc phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHYT hộ gia đình giao UBND các xã, thị trấn tiếp tục tuyên tuyền, vận động người dân tham gia; các hội, ngành, đoàn thể xã, thị trấn tăng cường tổ chức các hội nghị tuyên truyền, tư vấn về chính sách, những điểm mới trong BHXH…/.

Đức Nguyên – Đài Tiên Du