Ban CHQS huyện rút kinh nghiệm huấn luyện tháng đầu năm 2021

04/04/2021 23:29 Số lượt xem: 95

Ngày 1/4/2021, Ban CHQS huyện tổ chức rút kinh nghiệm huấn luyện tháng đầu năm 2021. Đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh đã tới dự.

Ban CHQS huyện rút kinh nghiệm huấn luyện tháng đầu năm 2021

Từ đầu năm đến nay, với phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, cơ quan quân sự huyện Tiên Du đã tổ chức huấn luyện đúng nội dung, đủ thời gian, đổi mới về phương pháp, tổ chức điều hành huấn luyện chính quy, khoa học. Các nội dung huấn luyện đều đạt khá. Huấn luyện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu kết quả đều đạt khá, giỏi. Quân số tham gia huấn luyện đạt 98,8%. Cùng với đó, nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu được Đảng ủy, chỉ huy coi trọng và tổ chức thực hiện nghiêm túc.

Đại diện Ban CHQS huyện báo cáo kết quả huấn luyện

Trong huấn luyện, tập huấn đã kết hợp tốt giữa duy trì kỷ luật học tập với rèn luyện tác phong công tác, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành đúng thời gian, nội dung, nội quy của cơ quan. Công tác hậu cần được thực hiện đảm bảo chỉ tiêu tăng gia sản xuất; nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm. Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, đảm bảo cho cách ly phòng, chống dịch Covid-19.

Các đại biểu dự hội nghị

Thời gian tới, Đảng ủy, chỉ huy Ban CHQS huyện tiếp tục tập trung giáo dục quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, nhân viên trong cơ quan đối với nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu. Coi trọng quán triệt Chỉ thị, mệnh lệnh, nhất là phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, chỉ tiêu, yêu cầu của từng đối tượng, nhằm tạo sự thống nhất, nhận thức đầy đủ về nhiệm vụ huấn luyện./.

Đình Bắc – Đài Tiên Du