Ban CHQS huyện Tiên Du phát động phong trào thi đua năm 2019

30/01/2019 22:10 Số lượt xem: 221

Sáng ngày 28/1, Đảng ủy - Ban CHQS huyện Tiên Du đã tổ chức phát động phong trào thi đua Quyết thắng LLVT huyện năm 2019 với chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, nêu gương, Quyết thắng” và phong trào thi đua “Mừng Xuân, Mừng Đảng’.

Các khối thi đua Ban chỉ huy Quân sự huyện, Ban chỉ huy Quân sự các xã, thị trấn và đơn vị tự vệ Quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2019.

Theo đó, với tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt là "giữ vững đoàn kết, không ngừng sáng tạo, tăng cường kỷ cương, đề cao nêu gương, thi đua Quyết thắng”, phong trào thi đua Quyết thắng của LLVT huyện Tiên Du năm 2019 sẽ tiếp tục tập trung vào việc quán triệt sâu sắc các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên. Triển khai đồng bộ, toàn diện phong trào thi đua Quyết thắng gắn với phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động của các cấp, các ngành; thực hiện tốt Chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87/CT-QUTW của Thường vụ Quân uỷ Trung ương về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Làm tốt chức năng tham mưu cho Cấp uỷ, Chính quyền địa phương lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QP - QSĐP. Có giải pháp đột phá nâng cao chất lượng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện 100% nội dung đạt yêu cầu; trong đó trên 80% khá, giỏi. Tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, đảm bảo giữ vững ANCT-TTATXH trên địa bàn; chỉ đạo 2 xã Hoàn Sơn và Phú Lâm tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ. Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân, động viên huấn luyện quân nhân dự bị. Thực hiện tốt công tác chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội. Đổi mới mạnh mẽ công tác thi đua, khen thưởng và tổ chức phong trào thi đua Quyết thắng; kịp thời phát hiện, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến...

Nhân dịp này, Đảng ủy – Ban CHQS huyện đã phát động phong trào thi đua “Mừng Xuân, Mừng Đảng”;  đại diện các khối thi đua của LLVT huyện, đơn vị tự về đã ký kết giao ước thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng năm 2019./.

Xuân Trang – Đài Tiên Du