Ban Kinh tế -Xã hội của HĐND huyện giám sát tại xã Phú Lâm

10/11/2017 10:14 Số lượt xem: 459

Chiều ngày 9/11, Ban KT-XH của HĐND huyện có buổi giám sát về chính sách hỗ trợ đối với sản xuất nông nghiệp và hạ tầng nông thôn trên địa bàn xã Phú Lâm.

Tại buổi giám sát đồng chí Nguyễn Văn Thắng- Chủ tịch UBND xã Phú Lâm báo cáo kết quả tình hình việc thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và hạ tầng nông thôn trên địa bàn xã. Theo đó về hỗ trợ sản xuất giống năm 2016, UBND xã đã thực hiện chi hỗ trợ giá giống lúa siêu nguyên thuần chủng và rau màu các loại với số tiền trên 92 triệu đồng; hỗ trợ công chi trả cho sản xuất lúa, rau màu trên 50 triệu đồng; hỗ trợ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP của Chính phủ là trên 720 triệu đồng; hỗ trợ máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp là 330 triệu đồng; hỗ trợ xử lý chất thải chăn nuôi và nước thải với số tiền 150 triệu đồng; hỗ trợ tiền điện chiếu sáng nông thôn với số tiền trên 4 triệu đồng; Về hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn xã đã tiếp nhận hỗ trợ với số tiền gần 25 tỷ, trong đó đã giải ngân trên 7 tỷ đồng, còn lại gần 18 tỷ đồng đề nghị huyện chuyển nguồn sang năm 2018; trong 10 tháng đầu năm 2017, xã đã tiếp nhận hỗ trợ trên 33 tỷ đồng, bao gồm cả nguồn chuyển từ năm 2016, đã giải ngân được trên 15 tỷ đồng.

Trưởng thôn Ân Phú kiến nghị với Ban KT-XH về việc nâng trợ cấp đối với trưởng thôn.

Tại buổi giám sát các đại biểu đã tập trung tham gia đóng góp ý kiến, kiến nghị với ban KT-XH của HĐND huyện một số vấn đề như: Đề nghị tăng kinh phí hỗ trợ tiền điện bơm tát cho các thôn, tổ hợp tác; hỗ trợ giá giống trực tiếp cho bà con xã viên khi đăng ký mua thóc giống, không hỗ trợ tập trung theo vùng; hỗ trợ tiền điện đường chiếu sáng cho các thôn. 

Kết luận buổi làm việc thay mặt đoàn giám sát đồng chí Phó ban KT-XH của HĐND huyện ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với sản xuất nông nghiệp và hạ tầng nông thôn. Đồng thời đồng chí cũng đề nghị xã Phú Lâm trong thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức trong nhân dân về sản xuất hàng hóa theo cơ chế thị trường, khuyến khích nông dân đầu tư thâm canh, tăng năng suất, chất lượng và giá trị sản xuất nông nghiệp. Đối với các kiến nghị của xã đồng chí xin tiếp thu, tổng hợp và trình Thường trực HĐND huyện thời gian tới ./.