Ban Kinh tế- xã hội HĐND huyện giám sát tại xã Lạc Vệ

13/11/2017 20:10 Số lượt xem: 344

Sáng ngày 9/11/2017, Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện do đồng chí Lưu Đắc Hùng – UVBTV- Trưởng Ban tuyên giáo huyện ủy, trưởng Ban kinh tế- xã hội HĐND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc thực hiện  công tác quản lý, hỗ trợ phát triển SX nông nghiệp và hạ tầng trên địa bàn xã Lạc Vệ.

Trong những năm qua, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Lạc Vệ đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp và hạ tầng nông thôn, góp phần làm cho kinh tế của địa phương phát triển nhanh, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng công nghiệp hóa, các thiết chế văn hóa được xây dựng đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ, sinh hoạt của cộng đồng. Cụ thể :Về sản xuất nông nghiệp, xã đã triển khai thực hiện được 4 nội dung hỗ trợ của tỉnh với tổng kinh phí trên 1,7 tỷ đồng, hỗ trợ điện chiếu sáng năm 2017 được 5 triệu đồng 1 thôn; hỗ trợ 28 hạng mục hạ tầng nông thôn trên 36 tỷ đồng.

Đồng chí Lưu Đắc Hùng – UVBTV- Trưởng Ban tuyên giáo huyện ủy, trưởng Ban kinh tế- xã hội HĐND huyện kết luận hội nghị

Tại buổi giám sát, đại diện lãnh đạo chính quyền từ xã đến thôn cũng đã mạnh dạn đưa ra những kiến nghị đề xuất với cấp trên về các vấn đề liên quan đến công tác hỗ trợ  quản lý giống, vật tư nông nghiệp, công tác quản lý công trình thủy lợi, công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư cơ bản, ưu tiên xây dựng các công trình xử lý ô nhiễm môi trường trong khu dân cư.

Các ý kiến, kiến nghị đã được đoàn giám sát Ban kinh tế- xã hội HĐND huyện tiếp thu và sẽ trình các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết trong thời gian tới./.

Hà Thuận –Đài Tiên Du