Hội LHPN xã Tân Chi xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch

07/11/2018 18:13 Số lượt xem: 171

Thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không”: không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không vi phạm chính sách dân số, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học và “3 sạch” :sạch nhà, sạch ngõ, sạch môi trường, ngay từ  đầu năm, Hội LHPN xã Tân Chi đã tổ chức triển khai tới 100% hội viên đăng ký tham gia thực hiện các tiêu chí.

Chị Nguyễn Thị Nhung, Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Chi cho biết: Trong quá trình triển khai thực hiện cuộc vân động, Hội LHPN xã Tân Chi  đã có những giải pháp linh hoạt hiệu quả. Cụ thể, trong xây dựng kế hoạch thực hiện, Hội đã lồng ghép gắn cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương, đồng thời phát huy, nhân rộng tốt các mô hình điểm.

    

  Lãnh đạo tỉnh, huyện thăm đường làng tại thôn Chi Hồ

  Năm 2018, Hội phụ nữ xã Tân Chi đã mạnh dạn đăng ký với cấp ủy, chính quyền đảm nhận 5 công trình, phần việc thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường là: Xây dựng Làng 3 sạch, Đoạn đường phụ nữ tự quản, Thu gom rác thải, Đường hoa phụ nữ, Giúp đỡ gia đình đạt 5 không 3 sạch. Hội đã chọn và xây dựng Làng 3 sạch tại chi hội thôn Văn Trung Với mô hình điểm làng  4 trong 1. Đảm nhận thêm đoạn đường phụ nữ tự quản tại chi hội Chi Trung. Tổ chức trồng mới được 1.060m đường hoa tại thôn Chi Trung, Văn Trung thay thế cỏ dại, tạo cảnh quan môi trường thôn, xóm xanh - sạch - đẹp, góp phần hoàn thiện các tiêu chí Nông thôn mới và xây dựng đô thị văn minh. Cùng với đó, các chi hội tiến hành rà soát, xây dựng kế hoạch giúp đỡ 3 hộ gia đình chưa đạt 8 tiêu chí 5 không 3 sạch năm 2017 để giúp đỡ năm 2018 đó là gia đình: Chị Vương Thị Thế, thôn Văn Trung; chị Lê Thị Bích Liên, thôn Tư Chi và chị Phan Thị Liên, thôn Chi Hồ; trong đó phấn đâu giúp chị Lê Thị Bích Liên thoát nghèo vào cuối năm 2018.

Đường hoa phụ nữ thôn Tư Chi

Đặc biệt, đối với tiêu chí gia đình không đói nghèo, Hội phụ nữ xã  đã đẩy mạnh các phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”, “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ” thông qua các nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Đông Á, Quỹ TYM chương trình, dự án và các nguồn vốn từ nhóm phụ nữ tiết kiệm. Hiện nay, tổng dư nợ do Hội quản lý  là trên 7,4  tỷ đồng cho 324 hội vay vốn. Cùng với nguồn vốn vay, Hội phụ nữ xã đã  triển khai nhiều  lớp chuyển giao KHKT, các lớp dạy nghề cho chị em. Từ đó giúp chị em có việc làm, thu nhập ổn định. Cá biệt, trong quá trình thực hiện cuộc vận động, xuất hiện nhiều nhân tố điển hình trong phát triển kinh tế như: như chị Liệu, chị Thoán ở Văn Trung, chị Len, chị Giang ở Tư Chi, chị Chiến ở Chi Hồ với các mô hình trang trại VAC; chị Lý, chị Phương ở Chi Đống, chị Lý, chị Ngư ở Chi Hồ, chị Nghiệp, chị Tuyết ở Chi Trung với các mô hình kinh doanh buôn bán dịch vụ; chị Nga ở Văn Trung; chị Ngọc, chị Luyến, chị Hoà ở Chi Đống; chị Phòng, chị Vân, chị Xuân, chị Hào, chị Châm ở Chi Hồ là chủ của các công ty, doanh nghiệp…

Cùng với hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, Hội luôn duy trì hoạt động các mô hình “Tổ phụ nữ tự quản thu gom rác thải”, “Tổ phụ nữ tự quản vệ sinh môi trường”, “Đoạn đường phụ nữ tự quản”; xây dựng các câu lạc bộ “Gia đình hạnh phúc”, “Phụ nữ với pháp luật”, “Phòng chống bạo lực gia đình”, “Tổ phụ nữ không sinh con thứ 3”... thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia. Qua công tác tuyên truyền vận động, thời gian qua trong các gia đình hội viên phụ nữ không có phạm pháp hình sự nghiêm trọng xảy ra, không có người sinh con thứ 3 trở lên. 100% trẻ  đến tuổi  được đến trường, không có trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học.

Trong thực hiện tiêu chí “3 sạch”, Hội phụ nữ xã làm tốt công  tác tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân thực hiện tốt vệ sinh môi trường, vệ sinh đường làng ngõ xóm. Chị em đều nhiệt tình sắp xếp công việc gia đình để tham gia quét dọn, vệ sinh các tuyến đường quanh thôn, xóm; thu gom rác thải, làm sạch môi trường mỗi tháng 1  lần. Nhờ duy trì tốt mà ý thức thực hiện vệ sinh môi trường của chị em đã được nâng lên rõ rệt, làng xóm sạch, đẹp, thoáng mát, hạn chế  tình trạng vứt rác bừa bãi... Năm 2017, qua bình xét đã có 1.575 gia đình hội viên đạt tiêu chí gia đình 5 không. 3 sạch, chiếm trên 92 %.

Có thể khẳng định, việc triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” không chỉ hỗ trợ hội viên phụ nữ trên địa bàn xã Tân Chi xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ trong đời sống xã hội  mà còn góp phần cùng với  cấp ủy, chính quyền địa phương chung sức đồng lòng nâng cao các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới./.

Hà Thuận – Đài Tiên Du