Hội nghị lần thứ 10 BCH Đảng bộ Huyện Tiên Du khóa XVII

05/10/2017 09:09 Số lượt xem: 688

Sáng ngày 4/10, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Tiên Du khóa XVII, nhiệm kỳ 2015-2020 tổ chức Hội lần thứ 10 phiên mở rộng nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng Đảng, đoàn thể 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2017. Đ/c Nguyễn Công Thắng, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự và chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có Đ/c Nguyễn Đình Phương, Phó bí thư TT Huyện ủy; Đ/c Lê Xuân Lợi, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ban thường vụ Huyện ủy, Ủy viên BCH đảng bộ huyện.

Đ/c Nguyễn Công Thắng, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Theo báo cáo tình hình phát triển kinh tế -xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm do đồng chí Nguyễn Đình Phương, Phó bí thư TT Huyện ủy trình bày cho thấy: 9 tháng đầu năm 2017 với sự chỉ đạo cụ thể, sát sao của Huyện ủy, giám sát của Hội đồng nhân dân và điều hành quyết liệt, kịp thời, có hiệu quả của UBND huyện, sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, nên nền kinh tế của huyện Tiên Du đã đạt được nhiều kết quả trên tất cả các lĩnh vực. Về sản xuất nông nghiệp, toàn huyện gieo cấy trên 4.000ha. Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện trên 960 tỷ đồng, đạt 80,6% dự toán năm, tăng 25,7% so với cùng kỳ. Sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tiếp tục được duy trì, phát triển ổn định với tổng giá trị ước đạt trên 8.000 tỷ đồng. Công tác quản lý tài nguyên, môi trường; Giao thông xây dựng thường xuyên được quan tâm, đầu tư có hiệu quả. Sự nghiệp văn hóa– xã hội, y tế được chú trọng; công tác an sinh xã hội được quan tâm đảm bảo. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, hoạt động của các đoàn thể có nhiều đổi mới.

Hội nghị cũng nghe báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 15 – CT/HU ngày 06/6/2012 của Ban thường vụ Huyện ủy về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm cờ bạc; Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31/8/2016 của Tỉnh ủy về “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016-2020”;

Kết quả thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm; 10 năm thực hiện Kết luận số 55 – KL/HU của BTV Huyện ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, cơ sở đối với công tác quản lý tài chính thôn giai đoạn (2007 - 2017).

Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã chia tổ, thảo luận; các ý kiến tham luận đều cơ bản thống nhất với các nội dung báo cáo về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng, chính quyền MTTQ và các đoàn thể huyện. Đồng thời, tham gia ý kiện liên quan đến các lĩnh vực: Sản xuất nông nghiệp; xây dựng, đất đai, ô nhiễm môi trường...

Phát biểu tại hội nghị, Đ/c Chủ tịch UBND huyện Lê Xuân Lợi làm rõ thêm một số thành tựu nổi bật của huyện trong 9 tháng đầu năm. UBND huyện đã chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp bằng các chủ trương, chính sách , giải pháp đúng đắn, phù hợp với thực tiễn. Do đó, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trên tất cả các lĩnh vực của huyện đã hoàn thành và vượt mức kế hoạch đề ra.

Kết luận hội nghị, Đ/c Nguyễn Công Thắng, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong huyện đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trong 9 tháng đầu năm 2017. Đồng thời, chỉ rõ một số tồn tại hạn chế cần tập trung chỉ đạo khắc phục liên quan đến công tác thu ngân sách, xây dựng, nông nghiệp./. 

Xuân Trang – Đài Tiên Du