Hội nghị lần thứ 17 Ban chấp hành Đảng bộ huyện Tiên Du khóa XVII

19/06/2019 08:51 Số lượt xem: 310

Sáng ngày 14/6, Ban chấp hành đảng bộ huyện Tiên Du khóa XVII, nhiệm kỳ 2015-2020 tổ chức hội nghị lần thứ XVII ,nhằm đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm  2019. Đồng chí Nguyễn Công Thắng, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị; lãnh đạo Ban tổ chức, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy dự.

Đồng chí Nguyễn Công Thắng, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm do đồng chí Nguyễn Đình Phương, Phó Bí thư TT huyện ủy nhấn mạnh mạnh: Trong 6 tháng đầu năm 2019, KT-XH của huyện Tiên Du tiếp tục có sự phát triển, tổng sản phẩm GRDP tăng 10,1%; trong đó công nghiệp – xây dựng tăng 12,2%; thương mại - dịch vụ  tăng 10,2%. Huyện đã chỉ đạo hoàn thành sản xuất vụ Xuân năm 2019, năng suất lúa ước đạt 64,5 tạ/ha. Chỉ đạo tốt công tác vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, nhất là công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi. Sản xuất CN-TTCN địa phương đạt trên 6.700 tỷ đồng, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2018; thu ngân sách trên địa bàn ước đạt trên 1.000 tỷ đồng, đạt trên 62% so với kế hoạch năm. Công tác quản lý tài nguyên, môi trường, giao thông, xây dựng và thủy lợi được đầu tư có hiệu quả. 6 tháng đầu năm huyện đã Quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường 17 dự án; trong đó có 12 dự án đang thực hiện chi trả bồi thường; huyện đang thực hiện 15 công trình, dự án với khối lượng xây lắp ước đạt 29,4 tỷ đồng.Sự nghiệp giáo dục, y tế, chinh sách xã hội luôn thường xuyên được quan tâm. Đến nay, 100% các trường đạt chuẩn quốc gia. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo, ổn định. Công tác xây dựng Đảng, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể thường xuyên được đổi mới.

Hội nghị đã tập trung thảo luận với nội dung đó là: Tiến độ xây dựng một số công trình trên địa bàn còn chậm, việc sắp sếp xếp cán bộ công chức, viên chức tại cơ sở còn nhiều khó khăn, bất cập; đề nghị huyện và cấp trên tiếp tục hỗ trợ đối với công tác sản xuất nông nghiệp; quan tâm tới công tác đầu tư, giải phóng mặt bằng đối với các dự án trên địa bàn huyện…Bên cạnh đó, hội nghị cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế đó là: Việc phát hiện và xử lý vi phạm đất đại tại một số địa phương còn chưa kịp thời; tiến độ hoàn thành khối lượng xây lắp các công trình, dự án trên địa bàn đạt thấp (chỉ bằng 35% so với cùng kỳ năm 2018); việc tổ chức thực hiện các quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực thi hành còn chậm.

Các đại biểu tập trung thảo luận tại hội nghị

Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Tiên Du tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm; Trong đó tiếp tục khắc phục khó khăn, phấn đấu tổng sản phẩm GRDP tăng từ 11% đến 11,5%; Giá trị sản xuất công nghiệp đạt gần 1000 tỷ đồng; thu ngân sách đạt 1.700 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Công Thắng, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Công Thắng, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khẳng định: 6 tháng đầu năm 2019, cùng với các cấp, các ngành nên nền kinh tế của huyện tiếp tục duy trì phát triển mạnh. Phát huy những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, các ý kiến, kiến nghị thảo luận, đề xuất của các đại biểu, đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Công Thắng yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội. Trước mắt, tiếp tục tập trung chỉ đạo, thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; chuẩn bị mọi điều kiện cho sản xuất vụ mùa, xây dựng Nghị quyết chuyên đề về phát triển sản xuất nông nghiệp năm 2020, định hướng đến năm 2025. Làm tốt công tác tuyên truyền, quản bá, chuẩn bị mọi điều kiện chào mừng 20 năm tái lập huyện.

Đối với công tác xây dựng Đảng, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Công Thắng đề nghị các đơn vị, địa phương chuẩn bị các điều kiện, xây dựng, đánh giá tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020; kiện toàn nhân sự tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

Xuân Trang – Đài Tiên Du