Hội nông dân huyện tổ chức tập huấn công tác hội năm 2020

23/10/2020 08:35 Số lượt xem: 124

Ngày 22/10, Hội nông dân huyện tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác hội cho trên 200 đại biểu gồm chủ tịch, ban chấp hành, chi hội trưởng chi hội nông dân của 14 xã, thị trấn.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Trần Văn Chương, UVBTV, Trưởng Ban tổ chức- Kiểm tra Hội nông dân tỉnh truyền đạt các nội dung liên quan đến nghiệp vụ công tác Hội như:  Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam; vận động nông dân phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh hiện đại; xây dựng tổ chức Hội và Giai cấp nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh; Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về đẩy mạnh xây dựng Chi hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ hội Nông dân nghề nghiệp; Nghị quyết số 05-NQ/HNDTW về tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên Hội Nông dân Việt Nam; Nghị quyết số 06-NQ/HNDTW về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Trên cơ sở những nội dung được truyền đạt, các đại biểu tham dự Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, cũng như những khó khăn bất cấp trong thực hiện các nhiệm vụ, công tác Hội tại cơ sở.

Thông qua tập huấn giúp cho các cán bộ cơ sở hội nắm và hiểu hơn về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, về vị trí, vai trò của tổ chức Hội nông dân Việt Nam, đổi mới phương pháp hoạt động, làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương, tuyên truyền vận động, thu hút đông đảo hội viên nông dân vào tổ chức Hội, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương./.

Hà Thuận- Đài Tiên Du