Khai giảng lớp hoàn thiện sơ cấp LLCT năm 2020

21/10/2020 21:46 Số lượt xem: 150

Ngày 21/10, Trung tâm BDCT huyện tổ chức lễ khai giảng lớp hoàn thiện sơ cấp LLCT năm 2020.

Trung tâm BDCT huyện khai giảng lớp hoàn thiện sơ cấp LLCT năm 2020.

Dự lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Thị Lụa, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm BDCT huyện; các đồng chí giảng viên kiêm chức huyện, cùng các học viên đến từ 12 đơn vị thuộc huyện.

Trong thời gian học 04 ngày, với tổng số 35 tiết học, các học viên sẽ cùng nhau học tập và nghiên cứu các nội dung gồm: Hệ thống chính trị trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam; Nhiệm vụ xây dựng con người phát triển các lĩnh vực văn hóa- xã hội; Những nội dung cơ bản, cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với triển khai Nghị quyết số 04 của Tỉnh ủy về tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ Bắc Ninh giai đoạn 2016-2020; Khái quát lịch sử Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh.

Phát biểu tại buổi lễ khai giảng đồng chí Nguyễn Thị Lụa, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm BDCT huyện đề nghị Trung tâm BDCT huyện cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm, bám sát lớp học và thực hiện tốt việc quản lý học viên về sĩ số, ý thức, giờ học…., các báo cáo viên, giảng viên kiêm chức tiếp tục nghiên cứu, cải tiến phương pháp giảng dạy, truyền đạt cập nhật những thông tin mới nhất, làm phong phú, nâng cao chất lượng bài giảng; đối với các đồng chí học viên tập trung nghe giảng để nâng cao kiến thức, nắm vững nguyên lý cơ bản và phương pháp luận khoa học, vận dụng sáng tạo và nâng cao hiệu quả trong công tác, đồng thời để rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Thị Lụa, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm BDCT huyện phát biểu tại lễ khai giảng.

Kết thúc khóa học Trung tâm BDCT huyện sẽ trao giấy chứng nhận trình độ sơ cấp LLCT đối với các học viên đã hoàn thành chương trình học tập./.

Đức Nguyên- Đài Tiên Du