Liên Bão tổ chức kỳ họp thứ 6 HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 -2021

11/07/2018 16:16 Số lượt xem: 260

Ngày 10/7, HĐND xã Liên Bão tổ chức kỳ họp thứ 6 khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. Đây là kỳ họp nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh-quốc phòng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Dự kỳ họp có Đ/c Vũ Sỹ Quỳnh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; các ông, ba đại biểu HĐND huyện khu vực xã Liên Bão.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của UBND xã khẳng định. 6 tháng đầu năm 2018 nền kinh tế của xã Liên Bão

tiếp tục duy trì và phát triển khá. Về sản xuất nông nghiệp, tổng diện tích gieo trồng vụ xuân là trên 320ha, sản lượng đạt gần 1930 tấn. Công tác chăn nuôi, thủy sản được duy trì phát triển mạnh. Thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt trên 19 tỷ đồng; Công tác tài nguyên, giao thông, xây dựng và thủy lợi được quan tâm, đầu tư có hiệu quả. Sự nghiệp giáo dục- đào tạo, y tế, chính sách xã hội thường xuyên được quan tâm. Quốc phòng – an ninh được đảm bảo, giữ vững.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu cũng tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến về một số tồn tại trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm đó là: xã chưa có vùng sản xuất tập trung chất lượng cao để được hỗ trợ về giống sản xuất; tiến độ thực hiện các dự án đấu giá quyền sử dụng đất, đất dân cư dịch vụ còn chậm, công tác giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, 6 tháng đầu năm địa phương chưa thực hiện được mục tiêu giảm sinh, tỷ lệ sinh con thứ 3 chiếm 26,5%.

Khắc phục những tồn tại hạn chế, về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, xã Liên Bão tiếp tục huy động mọi nguồn lực đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội gắn với phát triển bền vững, đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội.

Phấn đấu hoàn thành cấp đất dân cư dịch vụ, đất đấu giá quyền sử dụng đất; tổ chức thi công các công trình đã được phê duyệt. Thực hiện tốt chính sách cho người có công, đảm bảo an sinh xã hội, đồng thời đảm bảo an ninh trật tự, an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn trên địa bàn./.

Xuân Trang – Đài Tiên Du