Phú Lâm ra quân làm thủy lợi, cải tạo đất năm 2017

15/11/2017 10:49 Số lượt xem: 491

Ngày 14/11, xã Phú Lâm đã tổ chức ra quân làm thủy lợi, cải tạo đất năm 2017. Trong tháng chiến dịch làm thuỷ lợi, cải tạo đất năm 2017, xã Phú Lâm phấn đấu phấn đấu đào đắp trên 21.100 m3 kênh mương, kế hoạch huyện giao là 2.400 m3, kế hoạch của xã là hơn 18.700 m3; trong đó tuyến kênh đồng Nước Trắng đến Trạm bơm Giới Tế 2.400m3; kênh tưới chính hơn 3.300m3, kênh tiêu chính trên 3.700m3, kênh tiêu nội đồng 1.050 m3, kênh tưới nội đồng 6.975m3, bờ vùng, bờ thửa 3.640m3, vớt bèo 22.300m2, xây lát cầu cống, xây lát kênh, cầu cống, 18 chiếc, bằng 54 m3 xây lát.  Xã chọn công trình trọng điểm là tuyến kênh Đại Thần- sau chùa. Trong ngày đầu ra quân, xã huy động 250 người kết hợp với máy móc tham gia nạo vét được 2.500m3.

Phú Lâm ra quân làm thủy lợi, cải tạo đất năm 2017

Để tháng chiến dịch làm thủy lợi, cải tạo đất đạt kết quả, xã Phú Lâm chỉ đạo các  thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng tới bà con nông dân tham gia hưởng ứng tháng chiến dịch làm thuỷ lợi, cải tạo đất. Tập trung nhân lực nạo vét các kênh tiêu chính, cải tạo, nâng cấp, tu sửa các bờ vùng, bờ thửa, đảm bảo giao thông nội đồng và khoanh vùng để phục vụ công tác tiêu úng có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu sản xuất khi có mưa úng xảy ra./.

Nguyệt Minh- Đài Tiên Du