Tập huấn điều tra thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động

07/06/2018 13:58 Số lượt xem: 394

Sáng 5/6, Ban Chỉ đạo điều tra thị trường lao động huyện đã tổ chức tập huấn điều tra thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động cho các điều tra viên trên địa bàn huyện.

Hội nghị tập huấn điều tra thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động thu hút đông đảo điều tra viên tới dự

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe hướng dẫn phương pháp ghi sổ ghi chép cơ sở dữ liệu về thị trường lao động năm 2018. Trong đó, tập trung phân tích làm rõ những yêu cầu của việc  ghi sổ; đối tượng phạm vi là tất cả những người từ đủ 10 tuổi trở lên đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc sổ tạm trú có thời hạn. Những trường hợp cần cập nhật sự thay đổi là những hộ mới chuyển đến, chuyển đi; hộ mới nhập. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng được hướng dẫn phương pháp ghi các thông tin trong sổ ghi chép; cách ghi đối với người tham gia hoạt động kinh tế, đối với người có việc làm – người thất nghiệp; phương pháp ghi biến động của hộ. Tại buổi tập huấn, báo cáo viên cũng chỉ ra những sai sót thường mắc phải trong các đợt điều tra trước và hướng khắc phục nhằm bảo đảm tính chính xác của thông tin khi thu thập.

Đây cũng là cơ sở giữ liệu rất quan trọng để các nhà hoạch định chính sách việc làm và phát triển nguồn nhân lực đưa ra những giải pháp mang tính chiến lược lâu dài, góp phần đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Đồng thời, việc ghi chép thông tin cung – cầu lao động, phần cung lao động là tài liệu ghi chép ban đầu, tài liệu cơ bản, sổ gốc để ghi chép, theo dõi biến động về lao động – việc làm, là cơ sở để xây dựng và hình thành cơ sở dữ liệu quốc gia về thị trường lao động./.

Đình Bắc – Đài Tiên Du