Thường trực HĐND huyện giám sát tại xã Phật Tích

09/11/2018 14:32 Số lượt xem: 125

Thực hiện chương trình công tác của thường trực HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021. Sáng ngày 6/11/2018, Đoàn giám sát Thường trực HĐND huyện do đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch TT HĐND huyện làm trưởng đoàn có buổi giám sát tại xã Phật Tích về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp trong thời gian tới, dự kiến thực hiện năm 2019. Tham gia cùng đoàn giám sát có Đ/c Trần Quang Ngân, Phó Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo các Ban kinh tế - xã hội, Ban pháp chế HĐND huyện, lãnh đạo một số phòng, ban của huyện.

Báo cáo về kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng năm 2018 của xã Phật Tích đã khẳng định. UBND xã đã chỉ đạo, điều hành đạt được những kết quả khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực; trong đó sản xuất nông nghiệp được quan tâm, áp dụng có hiệu quả khoa học, kỹ thuật; Các dự án nông thôn hạ tầng nông thôn tiếp tục được đầu tư; hoạt động thương mại, dịch vụ, tiếp tục phát triển. Tổng thu ngân sách của xã ước đạt 65,92 tỷ đồng, đạt trên 900% kế hoạch. Cùng với đó, xã tiếp tục triển khai xây dựng nhiều công trình, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công. Chất lượng giáo dục và đạo tạo được giữ vững, xã tiếp tục quan tâm tới các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu lại, tố cáo của công dân được đảm bảo theo đúng quy định. Xã hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch công tác tuyển quân năm 2018.

Trên cơ sở kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là: Việc triển khai quy hoạch vùng sản xuất lúa tập trung đạt tỷ lệ chưa cao; tiến độ thi công một số công trình xây dựng trên địa bàn còn chậm; công tác vệ sinh môi trường tổ chức thực hiện chưa kịp thời; công tác tuyển quân còn chưa chặt chẽ; việc xử lý, giải quyết chế độ chính sách trên địa bàn còn chậm và tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội còn diễn biến phức tạp, chưa xử lý kịp thời.

Đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch TT HĐND huyện phát biểu tại buổi giám sát.

Tại buổi giám sát, trên cơ sở thảo luận, đóng góp ý kiến của các thành viên Đoàn giám sát TT HĐND huyện, những tồn tại, hạn chế và kiến nghị đề xuất. Phát biểu kết luận buổi giám sát, Đ/c Nguyễn Quốc Tuấn, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch TT HĐND huyện đề nghị thời gian tới và những năm tiếp theo xã Phật Tích cần tăng cường công tác kiểm tra, thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; tiếp tục mở rộng diện tích sản xuất cây trồng vụ đông; thực hiện tốt công tác quản lý đất đai; làm tốt chính sách an sinh xã hội./.

Xuân Trang – Đài Tiên Du