Thường trực HĐND huyện giám sát việc thu gom xử lý rác thải nước thải và công tác bảo vệ môi trường tại Công ty CP Công nghệ Viễn thông Sài Sòn Bắc Ninh KCN Đại Đồng – Hoàn Sơn

29/11/2020 21:45 Số lượt xem: 197

Thực hiện chương trình giám sát quá trình thu gom, quản lý, xử lý chất thải, nước thải và công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện giai đoạn 2019-2020. Sáng ngày 26/11, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện đã có buổi giám sát tại Công ty CP Công nghệ Viễn thông Sài Sòn Bắc Ninh KCN Đại Đồng – Hoàn Sơn. Thành phần đoàn có: đồng chí Nguyễn Đình Khương, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Trần Quang Ngân, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện; đồng chí Lưu Đắc Hùng, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Trưởng ban kinh tế - xã hội HĐND huyện; Phó ban pháp chế, kinh tế -xã hội HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo một số phòng, ban, ngành của huyện.

Đồng chí Nguyễn Đình Khương, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại buổi giám sát.

Tại buổi giám sát, đại diện lãnh đạo Công ty CP Công nghệ Viễn thông Sài Sòn Bắc Ninh báo cáo với đoàn giám sát về tình hình thực hiện thu gom, xử lý rác thải, nước thải công nghiệp tại KCN Đại Đồng – Hoàn Sơn. Theo đó, hiện nay toàn KCN Đại Đồng – Hoàn Sơn có 2 nhà máy xử lý nước thải là nhà máy xử lý nước thải Kim Hà và nhà máy xử lý nước thải Hải Quân với 96 doanh nghiệp đầu tư và hoạt động với nhiều ngành nghề khác nhau như: Sản xuất điện tử, cơ khí, bao bì, hóa chất... Vì vậy, để đảm bảo môi trường tại đây, thời gian qua Công ty CP Công nghệ Viễn thông Sài Sòn Bắc Ninh đã triển khai và thực hiện nhiều giải pháp về thu gom rác thải, xử lý nước thải và chất thải rắn đảm bảo đúng quy định; chất lượng nước thải đảm bảo trước khi xả ra môi trường. Công ty thường xuyên tổ chức kiểm tra, quan trắc, đánh giá tác động phát sinh từ khí thải ra môi trường; xây dựng kịch bản, biện pháp xử lý sự cố về môi trường. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp đến đầu tư tại KCN đều ký cam kết đảm bảo đầy đủ yếu tố theo Luật bảo vệ môi trường và các quy định của tỉnh, huyện về công tác bảo vệ môi trường. Song bên cạnh đó, việc thu gom, xử lý rác thải, nước thải của Công ty vẫn còn một số tồn tại hạn chế đó là: Do việc chuyển giao phân loại rác thải được thực hiện riêng rẽ cho từng nhà máy, nên một số doanh nghiệp vẫn còn tình trạng đổ trộm chất thải hoặc giao cho đơn vị không có chức năng xử lý; một số doanh nghiệp cấp dời trong KCN không ký hợp đồng xử lý nước thải…

Khu xử lý nước thải nhà máy Kim Hà KCN Đại Đồng – Hoàn Sơn

Trên cơ sở những hạn chế, tồn tại Công ty CP Công nghệ Viễn thông Sài Sòn Bắc Ninh tại KCN Đại Đồng – Hoàn Sơn cũng kiến nghị, đề xuất với đoàn giám sát và các ngành chức năng có thẩm quyền về một số nội dung như: Các ngành chức năng cần có các văn bản hướng dẫn cụ thể chuyên ngành liên quán đến quản lý môi trường trong KCN để doanh nghiệp thuận tiện trong việc tra cứu và áp dụng; thường xuyên phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác bảo vệ môi trường.

Kết luận buổi giám sát tại Công ty CP Công nghệ Viễn thông Sài Sòn Bắc Ninh tại KCN Đại Đồng – Hoàn Sơn, đồng chí Nguyễn Đình Khương, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện cho rằng, cơ sở hạ tầng tại KCN đã được đầu tư, đáp ứng mọi mặt về điều kiện để các doanh nghiệp hoạt động, sản xuất. Song đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện cũng lưu ý công tác tác thu gom, xử lý rác thải, nước thải tại KCN là hết sức quan trọng. Chính vì vậy, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu Công ty CP Công nghệ Viễn thông Sài Sòn Bắc Ninh thời gian tới cần triển khai, thực hiện đồng bộ các giải pháp về bảo vệ môi trường theo đúng quy định, hướng dẫn của các cơ quan Nhà nước, trong đó thực hiện nghiêm Luật bảo vệ môi trường; thường xuyên giám sát, quan trắc, đánh giá tác động khí thải, nước thải của các doanh nghiệp thải ra môi trường; tổ chức ký cam kết đối với các doanh nghiệp trong KCN về bảo vệ môi trường; đồng thời phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh, huyện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định của Nhà nước về bảo vệ môi trường.

Đoàn giám sát TT HĐND huyện kiểm tra nhà máy xử lý nước thải Kim Hà tại Khu công nghiệp Đại Đồng – Hoàn Sơn.

Trước đó, đồng chí Nguyễn Đình Khương, Phó Chủ tịch HĐND huyện cùng các thành viên trong đoàn giám sát đã trực tiếp kiểm tra quy trình, vận hành, xử lý nước thải tại Nhà máy xử lý nước thải Kim Hà. Được biết, Nhà máy xử lý nước thải Kim Hà gồm 2 module với tổng công suất 10.000m3/ngày đêm. Hiện nay, nhà máy đã lắp đặt máy móc, thiết bị tại module 1 với công suất 5.000m3/ngày đêm. Với công nghệ xử lý nước thải đó là: “sử dụng công nghệ hóa chất – kết hợp xử lý vi sinh”, hiện nay nhà máy có chức năng xử lý toàn bộ nước thải phát sinh tại 2 doanh nghiệp tại KCN Đại Đồng – Hoàn Sơn./.

Xuân Trang – Đài Tiên Du