Tiên Du đánh giá bình xét trong sạch vững mạnh và thi đua khen thưởng năm 2019

21/11/2019 08:24 Số lượt xem: 202

             Ngày 20/11, Hội đồng thi đua khen thưởng huyện tổ chức đánh giá bình xét trong sạch vững mạnh và thi đua khen thưởng năm 2019 đối với 14 xã, thị trấn.

      Hội nghị đánh giá, chấm điểm các xã, thị trấn trong sạch vững mạnh.

                 Chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Thanh- Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng, cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Hào – Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các phòng, ban huyện và các thành viên hội đồng đánh giá chấm điểm trong sạch vững mạnh; lãnh đạo công an và ban chỉ huy quân sự huyện.

                Tại hội nghị các thành viên trong hội đồng và lãnh đạo các phòng, ban huyện đã cùng nhau đánh giá và chấm điểm các xã, thị trấn dựa trên các nội dung như: Việc chấp hành nghiêm chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; thực hiện quản lý nhà nước theo pháp luật; lãnh đạo quản lý điều hành UBND hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và quy chế của UBND; giải quyết công việc theo đúng quyền hạn; thực hiện nghiêm chỉnh nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo đoàn kết thống nhất; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch năm trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh quốc phòng; quản lý sử dụng đất đai, vốn tài sản nhà nước và các nguồn lực địa phương chặt ché theo quy định của pháp luật, không để xảy ra tiêu cực, tham ô lãng phí, thất thoát hoàn thành các chỉ tiêu nghĩa vụ đối với Nhà nước; thực hiện tốt việc xây dựng, củng cố chính quyền cơ sở; thực hiện cải cách hành chính và pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; phối hợp chặt chẽ các tổ chức trong hệ thống chính trị ở địa phương để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung, chương trình phong trào thi đua sôi nổi, mạnh mẽ có tác dụng thiết thực thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và các hoạt động khác của cơ quan, thực hiện sơ kết, tổng kết khen thưởng kịp thời.

             Sau khi nghe các ý kiến thảo luận đồng chí Nguyễn Xuân Thanh- Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng huyện đánh giá cao sự thống nhất, nhất trí và khách quan của các thành viên trong việc đánh giá, bình xét đối với các xã, thị trấn về chấm điểm trong sạch vững mạnh ./.

Đức Nguyên- Đài Tiên Du