Tiên Du họp các Tiểu ban văn kiện, Tổ chức phụ vụ, Nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện Tiên Du lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025

26/02/2020 08:26 Số lượt xem: 291

Sáng ngày 20/2, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Thanh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng các Tiểu ban Tổ chức phục vụ, Nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện Tiên Du lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Huyện ủy Tiên Du tổ chức hội nghị triển khai các nhiệm vụ các Tiểu ban văn kiện, Tổ chức phụ vụ, Nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện Tiên Du lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Đình Phương, Phó Bí thư TT Huyện ủy, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội; các đồng chí trong BTV Huyện ủy, thành viên các Tiểu ban Bí thư các Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thanh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Phương, Phó Bí thư TT Huyện ủy, Trưởng Tiểu ban Văn kiện đã trình bày dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Với chủ đề “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; xây dựng Đảng và cả hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phấn đấu đưa huyện Tiên Du trở thành Thị xã phát triển ổn định, bền vững...”. Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 2 phần lớn: Phần thứ nhất là đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đai hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015-2020; phần thứ hai phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu giai đoạn 2020 – 2025. Trên cơ sở đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào Báo cáo Chính trị nhằm góp phần xây dựng các Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII đảm bảo chất lượng, đáp ứng chủ trương, định hướng của Trung ương, của tỉnh và thực tiễn đổi mới và phát triển của huyện.

Đồng chí Nguyễn Đình Phương, Phó Bí thư TT Huyện ủy trìn bày Báo cáo dự thảo Chính trị trình đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII

Cho đến thời điểm này, công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đảm bảo đúng tiến độ, thời gian. Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đã chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể. Theo đó, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ xây dựng kế hoạch, chỉ đạo Đài phát thanh, các cơ quan trong khối tư tưởng, Đảng ủy các xã, thị trấn trong huyện thực hiện nội dung tuyên truyền, treo băng cờ, khẩu hiệu, pa nô áp phích chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ huyện; động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Ban Tổ chức Huyện uỷ xây dựng nội dung, chương trình, kịch bản Đại hội theo hướng đổi mới về phương pháp tổ chức Đại hội. Đài phát thanh huyện xây dựng phóng sự tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII của huyện. Mở chuyên mục “Tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII” từ tháng 5/2020; tăng thời lượng đưa tin về các phong trào thi đua, các công trình, các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII. Tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng bộ các xã, thị trấn, Đại hội Đảng bộ huyện tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội XIII của Đảng. Các xã, thị trấn cần tập trung chuẩn bị thật kỹ lưỡng công tác chuẩn bị Đại hội như: Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm, công tác nhân sự, các nội dung, chương trình…. Xây dựng dự kiến thời gian tổ chức Đại hội; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ban, ngành, đoàn thể; chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị chuẩn bị Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Nhân Bình báo cáo công tác Tổ chức phục vụ Đại hội

Căn cứ Kế hoạch Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, thị trấn đã chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xây dựng văn kiện, đề án nhân sự đại hội và các điều kiện cần thiết để tổ chức đại hội theo kế hoạch. Tính đến 10/01/2020, toàn huyện có 160 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở (16 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã, thị trấn mới thành lập, 3 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trung tâm y tế chưa đến nhiệm kỳ); đã có 74 chi bộ trực thuộc  Đảng bộ các xã Đại Đồng, Phật Tích, Phú Lâm, Lạc Vệ, Liên Bão, Tân Chi, Việt Đoàn tổ chức đại hội, trong đó: 5 xã đã chỉ đạo Đại hội xong; dự kiến 70 chi bộ còn lại sẽ hoàn thành việc tổ chức đại hội chi bộ. Riêng xã Lạc Vệ đơn vị đại hội điểm của huyện dự kiến tổ chức vào ngày 8-9/3/2020; xã Việt Đoàn đơn vị tổ chức Đại hội điểm bầu trực tiếp Ban thường vụ, Bí thư tại đại hội dự kiến tổ chức vào ngày 10-11/4/2020; riêng Chi bộ Ngân hàng NN&PTNT huyện đơn vị tổ chức đại hội điểm các chi bộ trực thuộc dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 3/2020.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thanh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu Kết luận hội nghị.

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận của các đại biểu, đồng chí Nguyễn Xuân Thanh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Tiểu Ban tổ chức, nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề nghị và yêu cầu các cơ quan, bộ phận và từng thành viên cần phát huy tốt trí tuệ của tập thể, bám sát quy chế, kế hoạch, phát huy tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được phân công, gắn kết chặt chẽ với trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và các bộ phận, thành viên có liên quan trong công tác tham mưu, tổng hợp, đề xuất, tổng kết, đánh giá bảo đảm đầy đủ, chi tiết các nội dung; làm tốt công tác chuẩn bị; khẩn trương hoàn thiện Dự thảo Báo cáo chính trị trên cơ sở tổng hợp, bổ sung các ý kiến đóng góp bằng văn bản. Ban Tổ chức Huyện ủy tiếp hoàn thiện Đề án nhân sự Đại hội, thẩm định kỹ lưỡng nhân sự các Đảng bộ trực thuộc, đảm bảo đúng tiêu chuẩn; chủ động các phương án đảm bảo công tác an ninh trật tự, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại. Ban Tuyên giáo Huyện ủy tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, tổ chức chuỗi các sự kiện văn hóa, thể thao, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí, đặc biệt Đài PT&TH Bắc Ninh xây dựng kế hoạch tuyên truyền quảng bá những thành tựu nổi bật của huyện trước, trong và sau Đại hội.

Xuân Trang - Đài Tiên Du
Trung bình (0 Bình chọn)