Tiên Du phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

09/06/2018 21:35 Số lượt xem: 443

Những năm qua, huyện luôn chú trọng đẩy mạnh quy hoạch và phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ, quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng...Tính đến tháng 5 năm 2018, trên địa bàn huyện có 2 cụm công nghiệp Phú Lâm và Tân Chi với 25 doanh nghiệp hoạt động ổn định, tăng 3 doanh nghiệp so với năm 2015, giải quyết việc làm cho 1.200 lao động. Khu công nghiệp- đô thị Việt Nam-Singapore đã thu hút 35 doanh nghiệp vào đầu tư. Khu công nghiệp Tiên Sơn và Đại Đồng- Hoàn Sơn thu hút gần 300 dự án với công nghệ hiện đại vào sản xuất, giải quyết việc làm cho trên 20.000 lao động. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đến hết năm 2018 đạt trên 42.746 tỷ đồng, tăng 9,6% so với năm 2015.

Phát triển giấy ở cụm công nghiệp Phú Lâm

Để tiếp tục duy trì và phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thời gian tới huyện đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư để thu hút các doanh nghiệp; đẩy nhanh tiến độ quy hoạch, kêu gọi đầu tư phát triển dịch vụ thương mại ở các chợ trung tâm, gắn phát triển CN – TTCN với bảo vệ môi trường và phát triển du lịch. Qua đó, góp phần đẩy mạnh phát triển CN - TTCN một cách bền vững./.

Nguyệt Minh- Đài Tiên Du