Tiên Du phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò

25/11/2020 21:05 Số lượt xem: 254

Theo kết luận tại Phiếu trả lời kết quả xét nghiệm của Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương và Báo cáo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y, ngày 16-17/11/2020 trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện ổ dịch bệnh Viêm da nổi cục tại 01 hộ chăn nuôi ở thôn Đình Tổ, xã Đình Tổ và 01 hộ chăn nuôi thôn Yên Ngô, xã An Bình của huyện Thuận Thành làm 01 con bò và 02 con bê mắc bệnh.

Ảnh Minh Họa

Để kịp thời ngăn chặn bệnh Viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò, bê lây lan và phát sinh ra diện rộng. UBND huyện yêu cầu các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan thông tin tuyên truyền về tình hình bệnh Viêm da nổi cục tại xã Đình Tổ, An Bình, Huyện Thuận Thành đến các hộ chăn nuôi trâu, bò, dê nhất là các hộ chăn nuôi bò sữa và trang trại chăn nuôi trâu, bò, dê lớn trên địa bàn biết để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Kiện toàn ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật cấp xã. Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện và hướng dẫn của Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh, hướng dẫn của UBND huyện về một số đặc điểm nhận biết và biện pháp thực hiện phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò, dê. UBND huyện giao Trung tâm dịch vụ nông nghiệp phối hợp với Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh, phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn kiểm tra, đôn đốc UBND các xã, thị trấn thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò, dê theo hướng dẫn, xử lý ổ bệnh không để bệnh lây lan./.

Nguyệt Minh- Đài Tiên Du