Tiên Du tập huấn nghiệp vụ Khuyến học năm 2017

19/05/2017 07:29 Số lượt xem: 558

Ngày 18/5/2017, Hội Khuyến học huyện Tiên Du tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác khuyến học năm 2017 cho thành viên trong BCH Hội khuyến học huyện và hội khuyến học các xã, thị trấn. 

Đồng chí Nguyễn Thị Hào, Phó Chủ tịch UBND huyện– Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Tiên Du dự và phát biểu nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa của buổi tập huấn

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt một số văn bản, Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”; hướng dẫn tổ chức đánh giá, công nhận các danh hiệu “gia đình học tập”, “dòng họ học tập”, “cộng đồng học tập” và “đơn vị học tập” địa địa bàn. Triển khai chương trình công tác khuyến học của Hội Khuyến học huyện Tiên Du nhiệm kỳ 2016-2021. Nghiệp vụ công tác kiểm tra, đánh giá xếp loại Hội khuyến học cơ sở…

Toàn cảnh hội nghị tập huấn nghiệp vụ Khuyến học năm 2017

Thông qua tập huấn nhằm trang bị các kiến thức, phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan đến hội Khuyến học để cán bộ làm công tác khuyến học từ huyện đến cơ sở áp dụng, thực hiện có hiệu quả, quan tâm, chăm sóc tốt công tác khuyến học tại địa phương mình. Góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Hội khuyến học và ngày càng khẳng định vai trò của Hội Khuyến học trong việc xây dựng xã hội học tập./.

Đình Bắc – Đài Tiên Du