Tiên Du tiến hành rà duyệt công dân SSNN năm 2021

24/09/2020 20:45 Số lượt xem: 125

 Thôn Ngô Xá, xã Phật Tích vừa tổ chức Hội nghị rà duyệt công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2021. Thôn Ngô Xá, xã Phật Tích được Ban CHQS huyện chọn làm điểm để rút kinh nghiệm, thống nhất chỉ đạo công tác rà duyệt trong toàn huyện.

Hội nghị rà duyệt công dân sẵn sàng nhập ngũ điểm năm 2021 tại thôn Ngô Xá, xã Phật Tích

Dự hội nghị rà duyệt có đại diện Trưởng Ban quân lực Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; đồng chí Thượng tá Lê Hồng Hà, UVBTV Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện và 14 chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự các xã, thị trấn.

Các đại biểu tham quan Hội nghị rà duyệt công dân SSNN năm 2021 của thôn Ngô Xá, xã Phật Tích

Sau khi nghe đồng chí Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện quán triệt về mục tiêu, yêu cầu, phương pháp rà duyệt, các đại biểu đã tiến hành tham quan, theo dõi diễn biến Hội nghị rà duyệt công dân SSNN năm 2021 của thôn Ngô Xá, xã Phật Tích. Nội dung rà duyệt tập trung phân loại danh sách công dân sẵn sàng nhập ngũ theo trình tự tuổi đời từ đủ 18 đến 25 tuổi; từ 26 đến hết 27 tuổi đối với những công dân đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học; phân loại danh sách tạm hoãn, tạm miễn và danh sách công dân đủ điều kiện nhập ngũ. Qua rà duyệt, toàn thôn Ngô Xá có 88 công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, trong đó đủ điều kiện khám sơ tuyển 59 công dân; tạm hoãn theo khoản 1 Điều 41 là 17 trường hợp, không đủ điều kiện gọi nhập ngũ 1 trường hợp, chưa gọi nhập ngũ  9 trường hợp. Danh sách các công dân đủ điều kiện sẵn sàng nhập ngũ và các trường hợp miễn, tạm hoãn gọi nhập ngũ sẽ được thông báo công khai để nhân dân trong thôn nắm được, bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ, công khai, dân chủ, đúng luật.

Thượng tá Lê Hồng Hà, UVBTV Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện quán triệt một số nội dung của Hội nghị

Ngay sau hội nghị rà duyệt điểm tại thôn Ngô Xá, xã Phật Tích Ban CHQS huyện sẽ tiến hành rút kinh nghiệm, bổ sung, hoàn thiện văn bản, chỉ đạo các xã, thị trấn tiến hành tổ chức rà duyệt công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2021 bắt đầu từ 25/9  đến ngày 15/10/2020./.

Hà Thuận, Xuân Trang- Đài Tiên Du