Tiên Du triển khai kế hoạch tổ chức diệt chuột bảo vệ sản xuất năm 2018

03/01/2018 08:16 Số lượt xem: 368

UBND huyện vừa ban hành Kế hoạch số 1445/KH-UBND về tổ chức diệt chuột bảo vệ sản xuất nông nghiệp năm 2018.

Theo đó, kế hoạch diệt chuột sẽ được  triển khai trên quy mô toàn huyện. Thời điểm diệt chuột, tổ chức làm 3 đợt, đợt 1 (vụ xuân) đổi ải- làm đất gieo cấy lúa xuân (từ ngày 15 đến ngày 25/1); đợt 2 (vụ xuân), giai đoạn lúa đẻ nhánh (từ ngày 10 đến ngày 20/3); đợt 3 (vụ mùa), từ khi làm đất đến gieo cấy lúa mùa (từ ngày 20 đến ngày 30/6).

Để  đảm bảo kế hoạch diệt chuột đạt hiệu quả, UBND huyện yêu cầu phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu và phối hợp với các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tổ chức hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật diệt chuột hiệu quả, an toàn, kiểm tra đôn đốc các xã, thị trấn tổ chức thực hiện tốt các đợt diệt chuột đồng loạt theo kế hoạch; tổ chức diệt huột bằng nhiều hình thức, kết hợp với các biện pháp thủ công, sinh học, hóa học… diệt chuột đúng kỹ thuật, hiệu quả đảm bảo an toàn cho người, gia súc, gia cầm và môi trường sinh thái; Phát động toàn dân hưởng ứng tham gia chiến dịch diệt chuột với phương châm “Nhà nhà diệt chuột, người người diệt chuột” thúc đẩy và duy trì thường xuyên công tác diệt chuột; Đài phát thanh huyện và Đài truyền thanh các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về thời gian tổ chức diệt chuột và kỹ thuật diệt chuột đến bà con nông dân ./.

Nguyệt Minh- Đài Tiên Du