Tiên Du triển khai nhiệm vụ năm 2019

07/01/2019 20:41 Số lượt xem: 277

Ngày 5/1, huyện Tiên Du tổ chức tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Đào Hồng Lan, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Hương Giang, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Hữu Thành, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ban ngành của tỉnh đã tới dự. Về phía huyện có đồng chí Nguyễn Công Thắng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Đình Phương, Phó Bí thư TT Huyện ủy; đồng chí Lê Xuân Lợi, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, cùng các đồng chí trong TT Huyện ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ huyện.

Đồng chí Nguyễn Công Thắng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị

Trong năm 2018, Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 11,4%, trong đó: Công nghiệp-XDCB tăng 11,7%; thương mại dịch vụ tăng 11,9%; nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 1,1%. Điểm nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, huyện Tiên Du đã tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển sản xuất nông nghiệp; hình thành các vùng chuyên canh sản xuất; trang trại chăn nuôi hàng hoá mở ra hướng đi mới để nông dân xoá đói giảm nghèo và vươn lên làm giàu. Trong năm, huyện đã triển khai 9 mô hình ứng dụng khoa học, cây trồng mới vào sản xuất nông nghiệp và 5 mô hình ứng dụng trong chăn nuôi, 1 mô hình ứng dụng vào nuôi thủy sản. Nhờ đó, giá trị sản xuất (theo giá so sánh 2010) ước đạt 985,1 tỷ đồng, đạt 105,2% kế hoạch, tăng 0,6% so cùng kỳ. Giá trị trồng trọt ước 117 triệu đồng/ha canh tác, đạt 103% kế hoạch năm, tăng 10 triệu đồng/ha so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp địa phương ước 14.710 tỷ đồng, đạt 109,2% kế hoạch năm, tăng 9,8% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước 5.310 tỷ đồng, đạt 101,7% kế hoạch năm, tăng 11,9% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách huyện đạt 1.813 tỷ đồng, đạt 136,21% KH, tăng 29,78% so với cùng kỳ. Công tác hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công được huyện và các địa phương quan tâm thực hiện tốt. Công tác phổ cập giáo dục mầm non trẻ năm tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở được công nhận đạt chuẩn mức độ 3, xóa mù chữ đạt chuẩn mức độ 2; chất lượng mũi nhọn học sinh giỏi được giữ vững (đứng thứ 2 trong tỉnh). Các hoạt động văn hóa, lễ hội, thông tin tuyên truyền luôn được quan tâm; thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm; quan tâm kịp thời đến các đối tượng chính sách; tỷ lệ hộ nghèo được giảm xuống còn 1,06% (đã trừ hộ bảo trợ xã hội). Hoàn thành 100% chỉ tiêu, kế hoạch công tác tuyển quân; tình hình tôn giáo cơ bản ổn định; an ninh chính trị và quốc phòng địa phương được giữ vững.

Việc triển khai, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của các cấp trên được thực hiện nghiêm túc; quy trình kiện toàn công tác cán bộ đảm bảo khách quan, dân chủ. Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với cán bộ, đảng viên đảm bảo chặt chẽ, chính xác, qua đó góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Trong năm, huyện đã đề nghị xét, tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng cho 391 đảng viên, phát thẻ đảng cho 254 đảng viên. Kết nạp Đảng cho 150 quần chúng ưu tú, chuyển đảng chính thức 180 đảng viên, làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng cho 249 đảng viên. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra giám sát trong xây dựng Đảng, từ đó kịp thời uốn nắn điều chỉnh những tồn tại, khuyết điểm của các cá nhân, tổ chức. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân có nhiều đổi mới, thiết thực hơn, các cuộc vận động, phong trào thi đua, hoạt động từ thiện nhân đạo được triển khai, thực hiện đạt hiệu quả.

Đồng chí Đào Hồng Lan, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy trao tặng bằng khen của BTV Tỉnh ủy cho đồng chí Nguyễn Công Thắng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tiên Du

Tại hội nghị nhiều cá nhân, tập thể có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng đã được BTV Tỉnh ủy tặng bằng khen; BTV Huyện ủy Tiên Du cũng tặng giấy khen cho các cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp tiêu biểu trong công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí Lê Xuân Lợi, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện phát động chương trình thi đua năm 2019

Nhân dịp này, đồng chí Lê Xuân Lợi, Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện phát động chương trình thu đua năm 2019, trong đó tập trung vào một số chỉ tiêu chủ yếu đó là: Phấn đấu tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng từ 11% đến 11,5%, trong đó: Công nghiệp - XDCB tăng 11,5%; thương mại, dịch vụ tăng 12,8%. Cơ cấu kinh tế theo ngành: Công nghiệp-XDCB 76,8%; thương mại-dịch vụ 19,5%; Nông-lâm-thủy sản 3,7%; Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp (giá so sánh 2010) đạt 965,7 triệu đồng. Diện tích gieo trồng cả năm đạt 8.818ha, trong đó: Lúa 7.524ha; cây màu các loại 1.294ha. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 46.256 tấn, trong đó: sản lượng thóc 45.145 tấn, năng suất lúa bình quân 60tạ/ha. Giá trị trồng trọt đạt 118,2 triệu đồng/ha canh tác; Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 16.910 tỷ đồng (giá so sánh 2010); Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 5.390 tỷ đồng; Phấn đấu tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: 1.616 tỷ đồng (huyện quản lý thu 1.128 tỷ đồng và tỉnh quản lý thu 488 tỷ đồng); Tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt đạt trên 90%; Duy trì tỷ lệ hộ nghèo dưới 2% (trừ các hộ bảo trợ xã hội). Giải quyết việc làm mới cho 3.500 lao động (gồm cả xuất khẩu lao động)./.

Đình Bắc – Đài Tiên Du