Tổ Đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Tiên Du giám sát chuyên đề tại 04 xã, thị trấn và Phòng Lao động – Thương binh và xã hội huyện

11/10/2017 17:31 Số lượt xem: 403

Trong 02 ngày 10 và 11/10, tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện do đồng chí Lê Xuân Lợi- Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng đoàn đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Tiên Du đã có buổi làm việc với cấp ủy, chính quyền các xã Phú Lâm, Liên Bão, Hoàn Sơn, thị trấn Lim và Phòng LĐTB và xã hội huyện. Đi cùng đoàn có các đồng chí Nguyễn Đình Xuân- TUV, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tô Thị Mai Hoa- TUV, Giám đốc Sở Y tế, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh, các đồng chí đại biểu HĐND huyện, cùng lãnh đạo một số phòng, ban của huyện.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Tiên Du giám sát chuyên đề đối với 04 xã, thị trấn và phòng LĐTB và XH.

Thực hiện kế hoạch giám sát chuyên đề với nội dung “Việc triển khai và thực hiện Nghị quyết số 197/2015/NQ-HĐND khóa 17 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 122/2014/NQ-HĐND tỉnh khóa 17 ngày 24/4/2014 quy định chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi và Đảng viên được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trở lên trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”. Việc triển khai và thực hiện Nghị quyết số 197/2015/NQ-HĐND khóa 17 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 122/2014/NQ-HĐND khóa 17 ngày 24/4/2014 quy định chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi và Đảng viên được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trở lên trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã được cấp ủy, chính quyền xã, thị trấn cụ thể hóa theo hướng dẫn của các cấp, các ngành và được triển khai, tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân đảm bảo công tác an sinh xã hội đối với người cao tuổi.

Theo báo cáo của Phòng LĐTB và xã hội huyện, số người cao tuổi từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi không có lương hưu và các khoản trợ cấp khác (kể cả người được hưởng chế độ tuất liệt sỹ) là 1.175 người; số người cao tuổi từ đủ 75 đến dưới 80 tuổi đang hưởng chế độ tuất liệt sỹ hoặc không có lương hưu và các khoản trợ cấp khác là 1.443 người; số đảng viên được tăng Huy hiệu 40 năm tuổi đảng trở lên đang hưởng chế độ tuất liệt sỹ hoặc không có lương hưu và các khoản trợ cấp khác là 94 người.

Đ/c Lê Xuân Lợi – PBT HU – Chủ tịch UBND huyện – Trưởng đoàn đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Tiên Du phát biểu tại buổi làm việc

Theo đó, người cao tuổi từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi không có lương hưu và các khoản trợ cấp khác, hiện có hộ khẩu thường trú và đang sinh sống trên địa bàn tỉnh được hưởng trợ cấp hàng tháng là 100.000 đồng/người/tháng và người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến dưới 80 tuổi và đảng viên dưới 75 tuổi được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trở lên đang hưởng chế độ tuất liệt sỹ hoặc không có lương hưu và các khoản trợ cấp khác, hiện có hộ khẩu thường trú và đang sinh sống trên địa bàn tỉnh được hưởng trợ cấp hàng tháng là 135.000 đồng/người/tháng, ngoài ra còn được trợ cấp thẻ BHYT miễn phí hàng năm. Từ hiệu quả của những chính sách trên, HĐND tỉnh đã mở rộng đối tượng thụ hưởng cho người cao tuổi đó là Nghị quyết 197/2015/NQ- HĐND khóa 17 về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 122/2014/NQ-HĐND khóa 17 và gần nhất là Nghị quyết số 66/2017/NQ-HĐND khóa 18 về việc hỗ trợ kinh phí tham gia BHYT đối với người từ đủ 65 tuổi đến dưới 70 tuổi trên địa bàn tỉnh.

Những Nghị quyết của HĐND tỉnh đã nhanh chóng đi vào cuộc sống, góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội đối với người cao tuổi giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích, phát huy vai trò tích cực trong cộng đồng dân cư và gia đình. Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu xã, thị trấn và Phòng LĐTB và xã hội huyện Tiên Du cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Nghi quyết như: Công tác phối hợp chi trả trợ cấp với ngành Bưu điện còn gặp khó khăn; việc thực hiện đăng ký mua thẻ BHYT còn nhiều thủ tục dẫn đến việc cấp thẻ BHYT chậm; Hồ sơ đối khớp ngày tháng năm sinh giữa chứng minh thư nhân dân và hộ khẩu không trùng khớp dẫn đến mất thời gian để điều chỉnh; Tăng cường công tác kiểm tra đối với ngành Bưu điện; nâng mức hỗ trợ tiền điện đường chiếu sáng cho các thôn; có quy chế phối hợp giữa ngành BHXH với chính quyền xã.

Thay mặt cho tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Tiên Du đồng chí Lê Xuân Lợi – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng đoàn giám sát kết luận sơ bộ và yêu cầu Phòng LĐTB và Xã hội huyện, các xã, thị trấn tiếp tục tuyên truyền nội dung Nghị quyết số 197/2015/NQ- HĐND khóa 17 về quy định chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi và Đảng viên được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trở lên cho nhân dân và giải trình, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền, các kiến nghị, đề xuất được tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu và trình HĐND tỉnh xém xét, giải quyết trong thời gian sớm nhất ./.

Đức Nguyên- Đài PT Tiên Du