Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế phụ nữ và 1980 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng

23/02/2020 21:24 Số lượt xem: 157

LĐLĐ huyện vừa ban hành hướng dẫn số 305 tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế phụ nữ và 1980 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Theo hướng dẫn, các công đoàn cơ sở tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử ngày 8/3 và khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3; 55 phong trào ba đảm đảng. Các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản pháp luật, các chế độ liên quan đến lao động nữ và trẻ em. Vận động nữ công nhân viên chức lao động tích cực “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2020 “Về đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh”; vai trò, phẩm chất đạo đức của người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và xây dựng gia đình “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Chăm lo quyền và lợi ích chính đáng của nữ công nhân viên chức lao động, đặc biệt là công nhân lao động khu vực ngoài nhà nước. Tích cực tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra tới công nhân viên chức lao động và nhân dân. Các kiến thức chăm sóc sức khỏe, vệ sinh an toàn thực phẩm cho cán bộ, công nhân viên chức lao động.

Chú trọng tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích, vai trò đóng góp của phụ nữ Việt Nam và phụ nữ Bắc Ninh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc gắn với tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên, gặp mặt. Biểu dương các gương tập thể, cá nhân nữ công nhân viên chức lao động tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua và các nhiệm vụ công tác Công đoàn./.

Nguyệt Minh-Đài Tiên Du
Trung bình (0 Bình chọn)