Tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2018

09/01/2019 07:52 Số lượt xem: 210

Ngày 8/01/2019, HLHPN huyện tổ chức tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh dã tới dự. Về phía huyện có đồng chí Nguyễn Đình Phương, Phó Bí thư TT Huyện ủy.

Trong năm 2018, các cấp Hội phụ nữ trong huyện đã bám sát các chỉ thị, nghị quyết của các cấp uỷ Đảng, chương trình, kế hoạch, hướng dẫn của Hội cấp trên để chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện phù hợp với tình hình, nhiệm vụ chính trị của địa phương và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Điển hình như: Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, toàn huyện đã duy trì được 16 Làng 3 sạch; 43 đoạn đường PN tự quản; duy trì, củng cố trên 9.500m đường hoa PN và nhân rộng được 1.960m đường hoa PN. Các cấp Hội đã tổ chức 68/68 hội nghị tuyên truyền thực hiện 4 phẩm chất đạo đức cho hơn 23.000 cán bộ, hội viên phụ nữ. Cùng với đó, việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị được các cấp Hội PN trong huyện hưởng ứng tích cực, trong đó có phong trào nuôi lợn đất tiết kiệm. Toàn huyện đã thành lập được 85 Tổ, nhóm PN thực hành tiết kiệm nuôi lợn đất, lợn nhựa, với 12.538 thành viên tham gia, tổng số tiền tiết kiệm được 1,677 tỷ đồng. Đã trích quỹ từ các nguồn tiết kiệm trên 1,25 tỷ đồng hỗ trợ đột xuất cho 102 hội viên phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo và gặp hoạn nạn.

Ngoài ra, 3 nhiệm vụ trọng tâm của Hội được triển khai và thực hiện có hiệu quả. Các cấp Hội PN đã triển khai sâu rộng phong trào thi đua, các cuộc vận động với nhiều hình thức, nội dung đa dạng, phong phú. Quan tâm phát hiện, tuyên truyền nhân rộng nhiều gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực công tác Hội. Trong năm Hội LHPN huyện đã chỉ đạo củng cố và duy trì hoạt động của 29 Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng. Các địa chỉ tin cậy đã tư vấn, hỗ trợ được 5 vụ mâu thuẫn gia đình. Đồng thời, chú trọng đa dạng hóa các loại hình thu hút, tập hợp hội viên tham gia tổ chức Hội. Các cơ sở Hội phối hợp ngành chức năng tổ chức khai giảng 32 lớp dạy nghề kỹ thuật chế biến món ăn, trồng rau an toàn, mây tre đan, chuyển giao KHKT sản xuất nông nghiệp cho trên 3.000 hội viên, phụ nữ.

Các Đề án được triển khai từng bước đạt kết quả; tuyên truyền vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc; vận động hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền… Các cấp Hội tham mưu giới thiệu cho Đảng kết nạp được 105/145 đảng viên nữ; kết nạp gần 400 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn huyện lên trên 24.300 hội viên, đạt 90,3%.

Cùng với đó, Hội PN đã chú trọng xây dựng các mô hình mới như: Chi Hội PN 5 không 3 sạch, mô hình 4 trong 1, mô hình PN lên tiếng uống có trách nhiệm thực hiện ATGT… Các hoạt động từ thiện, nhân đạo, tương thân, tương ái, giúp đỡ hội viên nghèo gặp hoạn nạn tiếp tục được quan tâm sâu sắc, đạt nhiều kết quả thiết thực. Các cấp Hội có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức Hội, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2019 các cấp Hội PN trong huyện phấn đấu mỗi cơ sở Hội phát hiện, biểu dương ít nhất 2 điển hình cá nhân phụ nữ tiêu biểu, mô hình hoặc cách làm hay trên các lĩnh vực công tác Hội. Vận động quyên góp mua tặng ít nhất 50 thẻ bảo hiểm y tế cho hội viên phụ nữ nghèo. Mỗi cơ sở Hội giúp ít nhất từ 3-5 hộ gia đình đạt 8 tiêu chí 5 không 3 sạch, trong đó có 1 hộ thoát nghèo đa chiều. Phối hợp tổ chức dạy nghề cho ít nhất 400 hội viên phụ nữ. Tổ chức ít nhất 14 lớp chuyển giao KHKT SX nông nghiệp cho trên 2.000 hội viên, phụ nữ. Kết nạp hội viên tăng 1% so với năm 2018.

Đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh cùng đồng chí Nguyễn Đình Phương, Phó Bí thư TT Huyện ủy trao bằng khen cho các cá nhân tập thể

Nhân dịp này, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã tặng bằng khen; kỷ niệm chương cho các cá nhân có nhiều thành tích trong công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2018./.

Đình Bắc – Đài Tiên Du