UBND huyện Tiên Du công bố các quyết định về công tác cán bộ

08/10/2018 22:13 Số lượt xem: 560

Vừa qua,, UBND huyện Tiên Du tổ chức hội nghị công bố các quyết định về việc giao phụ trách, điều hành Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Tiên Du và quyết định tiếp nhận, điều chuyển viên chức. Dự buổi công bố có Đ/c Lê Xuân Lợi, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Đ/c Nguyễn Thị Hào, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo phòng Nội vụ và tập thể lãnh đạo các cơ quan liên quan.

Đ/c Lê Xuân Lợi, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao Quyết định cho ông Nguyễn Thế Đồng, nguyên là Trạm trưởng Trạm Khuyến nông huyện Tiên Du phụ trách, điều hành Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện

Theo đó, căn cứ Quyết định số 482/QĐ – UBND ngày 28/8/2018 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc sáp nhập Trạm chăn nuôi và Thú y thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y; Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở NN&PTNT tỉnh và Trạm khuyến nông thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố thành Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp trực thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố. Tại buổi lễ, Đ/c Nguyễn Gia Thanh, Trưởng phòng Nội vụ huyện đã công bố các Quyết định của Chủ tịch UBND huyện về việc tiếp nhận và điều chuyển 19 viên chức của Trạm khuyến nông huyện Tiên Du và tiếp nhận 3 viên chức từ Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, 4 viên chức từ Trạm Chăn nuôi Thú y đến Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Tiên Du và quyết định phân công nhiệm vụ ông Nguyễn Thế Đồng, nguyên là Trạm trưởng Trạm Khuyến nông huyện Tiên Du phụ trách, điều hành Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện kể từ ngày 01/10/2018.

Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ công bố Đ/c Lê Xuân Lợi, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị lãnh đạo các cơ quan liên quan phối hợp với phòng Nội vụ huyện xây dựng đề án vị trí, chức năng nhiệm vụ của Trung tâm; điều hành, ổn định bộ máy tổ chức, phân công nhiệm vụ để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động yên tâm công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Việc thành lập Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện  trên cơ sở sáp nhập từ các cơ quan, đơn vị Trạm khuyến nông, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật và Trạm Chăn nuôi Thú y, là cụ thể hóa Nghị quyết 19, Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả các đơn vị sự nghiệp công lập./.

Xuân Trang – Đài Tiên Du