UBND huyện tổ chức giao ban công tác tháng 11

18/11/2020 21:25 Số lượt xem: 109

Ngày 18/11, UBND huyện tổ chức giao ban công tác tháng 11 đến các đồng chí thường trực HĐND, UBND huyện, các đồng chí trưởng các cơ quan, ban, ngành thuộc UBND huyện. Đồng chí Nguyễn Đại Đồng, PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện - chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Nguyễn Đại Đồng, PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện - chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp đã thông qua các nội dung quan trọng như: báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn hiện nay; công tác đảm bảo an ninh, trật tự năm 2020, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo phòng, chống tham nhũng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; báo cáo quyết toán thu chi ngân sách huyện năm 2019; kết quả giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, hạ tầng nông thôn năm 2020 và tình hình rà soát kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, điều chỉnh kế hoạch giai đoạn 2021-2025…

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020, là năm diễn ra đại hội Đảng các cấp. Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid 19 song với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo điều hành sáng tạo và đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Tổng sản phẩm GRDP ước tăng 4,1%, trong đó công nghiệp xây dựng cơ bản tăng 3,8 % thương mại dịch vụ tăng 5,1%, nông lâm thủy sản giảm 5,6 %; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 81,3 triệu đồng/ người/ năm.Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn ước đạt trên 51 nghìn tỷ đồng, tăng 4,8 % so với cùng kỳ. Thu ngân sách huyện ước đạt 1.914 tỷ đồng, đạt 110,36% dự toán tỉnh giao. Công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, y tế, giáo dục, an sinh xã hội được quan tâm đảm bảo; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc phòng được giữ vững.

Đại diện ngành tham gia đóng góp ý kiến tại Hội nghị

Trên cơ sở các báo cáo tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung góp ý hoàn thiện nội dung các báo cáo chuẩn bị cho kỳ họp cuối năm; thảo luận làm rõ những tồn tại hạn chế và đề xuất các phương hướng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội từ nay tới cuối năm và năm 2021.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đại Đồng, PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các phòng, ban ngành của huyện khẩn trương rà soát hoàn thành các phần việc, chỉ tiêu trong năm 2020. Tập trung khắc phục khó khăn, những tồn tại, hạn chế, đẩy nhanh tốc độ phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thực hiện giảm nghèo bền vững, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, chủ động thực hiện các biện pháp để phòng, chống hiệu quả dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid 19. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội../.

Hà Thuận- Đài Tiên Du