Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt thực hiện các phong trào nông nghiệp, nông dân và xây dựng nông thôn mới

15/10/2020 21:17 Số lượt xem: 75

90 năm qua, kể từ ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân Bắc Ninh nói chung và huyện Tiên Du nói riêng đã không ngừng trưởng thành và vững mạnh, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn của huyện.

Nhìn lại chặng đường 90 năm qua, nhất là từ khi tái lập huyện (năm 1999)  đến nay, các cấp Hội Nông dân trong huyện đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong hoạt động, đạt được những kết quả đáng khích lệ. Công tác xây dựng tổ chức Hội được các cấp Hội thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn. Đến nay, toàn huyện có 68 chi hội với trên 23 nghìn hội viên nông dân. Số lượng, chất lượng hội viên nông dân ngày càng được nâng cao.

Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” là phong trào thi đua lớn, đóng vai trò nòng cốt trong hoạt động của các cấp Hội, khích lệ, động viên hội viên phát huy nội lực, đổi mới cách nghĩ, cách làm, khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp, tạo sự cạnh tranh trên thị trường. Các hoạt động về dạy nghề, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất được thực hiện hiệu quả. Hiện HND các cấp trên địa bàn huyện đang quản lý hơn 100 tỷ đồng cho trên 4.000 lượt hội viên vay vốn từ các ngân hàng và tổ chức tín dụng. Phối hợp với các ngành tổ chức 1.185 buổi tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 121.673 lượt hội viên tham dự. Toàn huyện có 106.342 lượt hộ đăng ký SXKDG các cấp, kết quả qua bình xét có  73.481 lượt  hộ đạt hộ SXKDG các cấp. Thông qua phong trào SXKDG đã góp phần nâng cao đời sống của nhân dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn dưới 2 %.

Hỗ trợ chuyển giao KHKT cho nông dân( Hội thảo đầu bờ tại xã Minh Đạo)

Trong phong trào thi đua “Nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, các cấp HND tiếp tục  đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới trở thành một trong những phong trào thi đua trọng tâm của công tác Hội. Hàng năm, đã tổ chức thăm hỏi tặng quà nhân dịp các ngày lễ, tết, ngày Thương binh liệt sĩ, cho các gia đình chính sách, hội viên, nông dân nghèo... Vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn. Kết quả, đã có 10 hộ gia đình tại xã Tân Chi, Tri phương, Hoàn Sơn hiến 343m2….Tổ chức trồng 4.000 cây bạch đàn tại đường Liên xã Chè - Dọc. Vận động hội viên ủng hộ gần 200  triệu đồng hỗ trợ xây dựng 5 nhà tình nghĩa cho 5 hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Tổ chức hoạt động khám chữa bệnh cấp phát thuốc miễn phí cho hội viên nông dân tại xã Tân Chi

Cùng với đó, các cấp Hội nông dân trên địa bàn huyện còn tích cực tham gia tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng mô hình sản xuất, kinh doanh theo hướng hình thành các tổ hợp tác, hợp tác xã liên kết theo chuỗi giá trị. Đến nay, toàn huyện hình thành nhiều vùng sản xuất lúa tập trung với quy mô trên 5 ha , các mô hình sản xuất lúa, rau, cây ăn quả, hoa Vietgap hoặc ứng dụng công nghệ cao ở Việt Đoàn, Phú Lâm, Lạc Vệ, Cảnh Hưng, Minh Đạo….Các mô hình đã khẳng tính sự chủ động, tìm tòi sáng tạo của Hội viên nông dân trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, mang lại giá trị kinh tế cao và thu nhập ổn định cho hội viên nông dân.

HTX trồng rau an toàn thôn Liên Ấp, xã Việt Đoàn

Phát huy những kết quả đạt được, để tiếp tục xây dựng tổ chức HND vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, trong thời gian tới, các cấp HND trong huyện tăng cường tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Hội. Vận động cán bộ, hội viên tích cực phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, làm trong sạch bộ máy của Đảng và Nhà nước. Nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội về chủ trương phát triển kinh tế, văn hóa, thực hiện an sinh xã hội, đền bù, giải phóng mặt bằng... để kịp thời phản ánh cho cấp ủy, chính quyền. Chủ động dự báo tình hình và đề xuất giải pháp định hướng dư luận, giải quyết có hiệu quả những khó khăn, bức xúc chính đáng của hội viên.Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội. Phát triển, nâng cao chất lượng hội viên, nhất là hội viên trẻ, lao động trong các tổ chức kinh tế - xã hội khác, hộ sản xuất, kinh doanh giỏi. Phối hợp giữa HND các cấp với các ban, ngành, mặt trận, đoàn thể, doanh nghiệp nhằm thực hiện hiệu quả hoạt động tư vấn, dịch vụ và hỗ trợ nông dân về vốn, kiến thức khoa học kỹ thuật, thông tin, kết nối thị trường, kiến thức pháp luật..., qua đó nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, thực hiện tốt các phong trào trong nông nghiệp, nông dân và xây dựng nông thôn mới../.

Hà Thuận- Đài Tiên Du