Giới thiệu chung Huyện Ủy

17/09/2015 08:50 Số lượt xem: 4543

 

Huyện ủy Tiên Du

1. Trụ sở: 

                 Thị trấn Lim - Tiên Du - Bắc Ninh

 2. Các ban, đơn vị trực thuộc:

          - Văn Phòng huyện ủy

          - Ban Tổ chức huyện ủy

          - Ban Tuyên giáo huyện ủy

          - Ban Dân vận huyện ủy

          - Ủy ban kiểm tra huyện ủy

          - Chi bộ các cơ quan huyện

          - Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.