Tổ chức bộ máy HĐND huyện

06/08/2016 23:08 Số lượt xem: 475

 

1. Chủ tịch  HĐND huyện

Đồng chí: Nguyễn Quốc Tuấn

Phó bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Thư điện tử: nqtuan.td@bacninh.gov.vn

 

3. Phó chủ tịch  HĐND huyện

Đồng chí: Nguyễn Đình Khương

Phó chủ tịch  HĐND huyện

Thư điện tử: ndkhuong.td@bacninh.gov.vn

 

 

 

 

CÁC BAN CỦA HĐND HUYỆN NHIỆM KỲ 2016 - 2021

I. Ban kinh tế ngân sách HĐND huyện:

 1. Trưởng ban: Đ/c Lưu Đắc Hùng

2. Phó trưởng ban: Đ/c Nguyễn Hữu Kiểm

 

II. Ban pháp chế HĐND huyện

1. Phó trưởng ban: Đ/c Bùi Thị Thúy