Tổ chức bộ máy HĐND huyện

06/08/2016 23:08 Số lượt xem: 458

 

1. Chủ tịch HĐND huyện

Đồng chí: Nguyễn Công Thắng

Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

 

2. Phó chủ tịch thường trực HĐND huyện

Đồng chí: Nguyễn Quốc Tuấn

UV BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch TT HĐND huyện

Thư điện tử: nqtuan.td@bacninh.gov.vn

 

3. Phó chủ tịch  HĐND huyện

Đồng chí: Nguyễn Đình Khương

Phó chủ tịch  HĐND huyện

Thư điện tử: ndkhuong.td@bacninh.gov.vn

 

 

 

 

CÁC BAN CỦA HĐND HUYỆN NHIỆM KỲ 2016 - 2021

I. Ban kinh tế ngân sách HĐND huyện:

 1. Trưởng ban: Đ/c Lưu Đắc Hùng

2. Phó trưởng ban: Đ/c Nguyễn Hữu Kiểm

 

II. Ban pháp chế HĐND huyện

1. Trưởng ban: Đ/c Nguyễn Công Ký

2. Phó trưởng ban: Đ/c Bùi Thị Thúy