Tổ chức bộ máy Huyện Ủy

11/04/2016 13:37 Số lượt xem: 1271

1. Bí thư Huyện Ủy

Đồng chí: Nguyễn Xuân Thanh

 Bí thư Huyện Ủy, Chủ tịch UBND huyện

Thư điện tử: nxthanh1.td@bacninh.gov.vn

 

 

2. Phó Bí thư thường trực Huyện Ủy

Đồng chí: Nguyễn Đình Phương

Phó bí thư thường trực huyện ủy

Thư điện tử: ndphuong.td@bacninh.gov.vn