Tổ chức bộ máy Huyện Ủy

11/04/2016 13:37 Số lượt xem: 1272

1. Bí thư Huyện Ủy

Đồng chí: Nguyễn Xuân Thanh

 TUV, Bí thư Huyện Ủy

Thư điện tử: nxthanh1.td@bacninh.gov.vn

 

2. Phó Bí thư Huyện ủy

Đồng chí: Nguyễn Đại Đồng

  Phó Bí thư Huyện Ủy

Thư điện tử: nddong.td@bacninh.gov.vn

 

 

Trung bình (0 Bình chọn)