Tổ chức bộ máy Huyện Ủy

11/04/2016 13:37 Số lượt xem: 1222

1. Bí thư Huyện Ủy

Đồng chí: Nguyễn Công Thắng

Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện 

 

2. Phó Bí thư thường trực Huyện Ủy

Đồng chí: Nguyễn Đình Phương

Phó bí thư thường trực huyện ủy

Thư điện tử: ndphuong.td@bacninh.gov.vn

 

3. Phó Bí thư Huyện Ủy

Đồng chí: Lê Xuân Lợi

Phó Bí thư Huyện Ủy, Chủ tịch UBND huyện

Thư điện tử: lxloi.td@bacninh.gov.vn