Tổ chức bộ máy UBND

17/09/2015 08:59 Số lượt xem: 729

 

1. Chủ tịch UBND huyện

Đồng chí: Nguyễn Đại Đồng

Phó Bí thư Huyện Ủy, Chủ tịch UBND huyện

Thư điện tử: nddong.td@bacninh.gov.vn

 

2. Phó Chủ tịch UBND huyện

Đồng chí: Nguyễn Công Ký

Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch TT UBND huyện

Thư điện tử: ncky.td@bacninh.gov.vn

 

 

 

3. Phó Chủ tịch UBND huyện

Đồng chí: Nguyễn Thị Hào

HUV, Phó chủ tịch UBND huyện

Thư điện tử: nthao.td@bacninh.gov.vn

 

 

 

 

Danh sách các Ủy viên UBND huyện Tiên Du, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

STT

Họ và tên

Chức danh

1

Nguyễn Hữu Cơ

Trưởng phòng Y tế huyện

2

Nguyễn Quốc Hội

Trường phòng Tài nguyên và môi trường huyện

3

Nguyễn Huy Toàn

Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện

4

Nguyễn Huy Ngà

Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT huyện

5

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạc huyện

6

Nguyễn Văn Tuyên

Chánh Thanh tra huyện

7

Dương Thị Sóng

Trưởng phòng Tư pháp huyện

8

Lê Hồng Hà

Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện

9

Nguyễn Gia Thanh

Trưởng phòng Nội vụ huyện

10

Nguyễn Công Khôi

Trưởng Công an huyện

11

Phạm Đăng Thuyên

Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo huyện

12

Ngô Xuân Tính

Chánh Văn phong HĐND - UBND huyện

13

Nguyễn Minh Khoa

Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng

14

Nguyễn Thị Thủy Hằng Trưởng phòng Lao động TB&XH