Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Thời tiết ngày 26/04/2017

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : -2247

Đã truy cập : 41293615

Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 25 tháng 4 năm 2017, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức Hội nghịt hông tin thời sự tháng 4 năm 2017.