Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1582

Đã truy cập : 42952926

Ngày 17/8, Ban CHQS huyện tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện quyết định số 765- NQ/QUTW ngày 20/12/2012 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2018 và những năm tiếp theo.