Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1133

Đã truy cập : 42938794

Thời tiết ngày 19/06/2018

Không lấy được dữ liệu từ server
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh.

Những năm qua, Đảng bộ huyện luôn quan tâm coi trọng công tác kiểm tra, giám sát và giữ gìn kỷ luật Đảng, coi đây là một trong những công tác quan trọng trong công tác xây dựng đảng, từ đó lãnh đạo, chỉ đạo các chi ủy, đảng ủy thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng.