Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2156

Đã truy cập : 41634637

Thời tiết ngày 18/10/2017

Không lấy được dữ liệu từ server
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh.

Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát những năm qua, Huyện ủy luôn chú trọng xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh thông qua việc đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT các cấp, nhằm kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, sai phạm của cán bộ, đảng viên và tổ chức Đảng để chấn chỉnh, khắc phục kịp thời, nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo phát triển kinh tế- xã hội.