TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN NĂM 2016

21/11/2016 19:16 Số lượt xem: 545

 

TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN NĂM 2016

1. Kế hoạch và nhu cầu tuyển dụng giáo viên năm 2016.

2. Hồ sơ tuyển dụng giáo viên năm 2016.

3. Công văn đính chính bổ sung điều kiện tiêu chuẩn thi tuyển giáo viên THCS năm 2016 của huyện Tiên Du.

4. Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự thi tuyển giáo viên năm 2016 và một số nội dung có liên quan .

5. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển giáo viên năm 2016 bậc mầm non.

6. Dach sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển giáo viên năm 2016 bậc tiểu học.

7Dach sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển giáo viên năm 2016 bậc THCS.

8Dach sách thí sinh không đủ điều kiện dự thi tuyển giáo viên năm 2016 bậcTHCS.

9. Thông báo Dự kiến các thí sinh thuộc đối tượng xét tuyển thẳng trong kỳ thi tuyển giáo viên huyện Tiên Du năm 2016

10. Thông báo về việc triệu tập thí sinh dự thi giáo viên mầm non, tiểu học, THCS huyện Tiên du năm 2016

11. Thông báo Thí sinh không đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển giáo viên năm 2016

12. Thông báo về việc thay đổi địa điểm tổ chức kỳ thi tuyển giáo viên mầm non, tiểu học, THCS huyện Tiên Du năm 2016

13. Giấy mời khai mạc kỳ thi tuyển giáo viên năm 2016

14. Thông báo Kết quả điểm thi tuyển giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS huyện Tiên Du năm 2016

15. Thông báo Điều chỉnh biểu mẫu kết quả tổng hợp điểm thi tuyển giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS huyện Tiên Du năm 2016

      Tổng hợp kết quả điểm thi giáo viên năm 2016 bậc Mầm non

      Tổng hợp kết quả điểm thi giáo viên năm 2016 bậc Tiểu học

      Tổng hợp kết quả điểm thi giáo viên năm 2016 bậc THCS

16. Thông báo V/v lùi thời gian thông báo kết quả chấm phúc khảo Kỳ thi tuyển giáo viên năm 2016

17. Thông báo 08/TB-HĐTTGV Về việc lùi thời gian thông báo kết quả chấm phúc khảo Kỳ thi tuyển giáo viên năm 2016

18. Thông báo về việc đính chính kết quả điểm thi tuyển giáo viên năm 2016

19. Thông báo Kết quả điểm chấm phúc khảo kỳ thi tuyển giáo viên mầm non, tiểu học, THCS huyện Tiên Du năm 2016

20. Thông báo Thí sinh dự kiến trúng tuyển kỳ thi tuyển giáo viên huyện Tiên Du năm 2016 và việc nộp hồ sơ gốc để đối chiếu, kiểm tra 

21. Thông báo về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức giáo viên huyện tiên Du năm 2016.