Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 352
Số ký hiệuTrích yếuLĩnh vựcNgàyTải
28/BC-UBND
BC số 28-UBND vv kết quả thực hiện hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng và hộ nghèo trên địa bàn huyện Tiên Du từ năm 2013 đến nayLĩnh vực khác10/05/2018
2429/QĐ-UBND
QĐ số 2429-UBND vv thành lập tổ chuyên viên giúp việc BCĐ điều tra thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2018.signedLao động - Thương binh - Xã hội08/05/2018
22/BC-UBND
BC số 22 vv Kết quả giải quyết các vụ khiếu kiện vượt cấp tồn đọng kéo daì vượt cấp quá hạn trên dịa bàn huyện tiên duThanh tra13/04/2018
19/BC-UBND
BC số 19 vv công tác phòng chống tham nhũng quý ILĩnh vực khác03/04/2018
18/BC-UBND
BC số 18 vv tổng kết 24 năm thực hiện pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu quan sựLĩnh vực khác30/03/2018
17/BC-UBND
BC số 17 vv đề xuất vị trí đặt lò đốt rácCông thương29/03/2018
16/BC-UB
BC số 16 vv tình hình thực hiện công khai dự toán QT ngân sáchKinh tế - Tổng hợp27/03/2018
482/QĐ-UBND
QĐ số 482-UBND vv trợ cấp cho người khuyết tật của huyện tiên du theo NĐ số 28-NĐ-CP ....signedLao động - Thương binh - Xã hội23/03/2018
15/BC-UBND
BC số 15-UBND vv kết quả giải quyết đơn của ông Nguyễn Công Quý thôn Núi Đông xã Hoàn Sơn.signedThanh tra23/03/2018
14/BC-UBND(NN)
BC số 14 vv kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ ptSX và HTNT gđ 2016-2020 theo QĐ số 46Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn23/03/2018
13/UBND-TTr
BC số 13 vv kết quả kê khai tài sản thu nhập 2017Thanh tra12/03/2018
12/BC-UBND
BC số 12 vv kết quả thực hiện chỉ thị 13 của thủ tướng chính phủ vv tăng cường trách nhiệm quản lý về an toàn thực phẩmY tế12/03/2018
11/BC-UBND
BC số 11 vv tổng kết 15 năm thực hiện pháp lệnh động viên công nghiệpAn ninh - Quốc phòng07/03/2018
10/BC-UBND
BC số 10 vv kết quả công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí 2017Lĩnh vực khác28/02/2018
08/UBND-TCKH
BC số 08 vv giám sát đánh giá tổng thể đầu tư 2017Kinh tế - Tổng hợp09/02/2018
08/BC-UBND
BC số 08 vv kết quả giải quyết đơn của ông Dương văn Lục xã Hiên VânThanh tra09/02/2018
07/UBND-TNMT
BC số 07 vv thực hiện cac dự án giao đất dân cư dịch vụ trên địa bàn huyệnTài nguyên-Môi trường06/02/2018
06/UBND-TCKH
BC số 06 vv tình hình thực hiện các dự án hạ tầng dân cư trên địa bànKinh tế - Tổng hợp31/01/2018
159/QĐ-UBND
QĐ số 159-UBND vv ban hành các kế hoạch công tác Tư pháp năm 2018Tư pháp26/01/2018
142/QĐ-UBND
QĐ số 142-UBND vv Công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017Tư pháp25/01/2018
04/BC-UBND
BC số 04 vv hoạt động trung tâm hành chính công cấp huyện và bộ phận một cửa cấp xãLĩnh vực khác24/01/2018
03/BC-UBND
BC số 03 vv tình hình thực hiện công tác tuyển dụng sử dụng và quản lý biên chế công chức huyện tiên du năm 2016-2017Nội vụ19/01/2018
02/BC-UBND
BC số 02 vv tình hình khai thác tập kết cát sỏi lòng sôngCông thương18/01/2018
113/QĐ-UBND
QĐ số 113-UBND vv thành lập BCĐ tổng kiểm tra và vận động, thu hồi vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo huyện TD.signedAn ninh - Quốc phòng15/01/2018
107/QĐ-UBND
QĐ số 107 vv kiện toàn tổ công tác liên ngành kiểm tra, xử lý vi phạm trong khai thác, tập kết vận chuyển cát sỏi lòng sông, VLXD huyện TD.signedLĩnh vực khác12/01/2018
Số dòng / trangTrang 1/15|<<12345>>|