Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 375
Số ký hiệuTrích yếuLĩnh vựcNgàyTải
43/QĐ-TTHĐND18
Triệu tập kỳ họp HĐND huyện017/06/2020
03/KH-BBATGT
phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2020 trên địa bàn huyện Tiên Du020/04/2020
1813/UBND
ban hành Nội quy trụ sở tiếp công dân huyện Tiên DuTiếp dân11/09/2018
57/BC-UBND
BC số 57-UBND vv tiếnđộ thực hiện dự án đầu tư xây dựng các cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt nông thôn trên địa bàn huyệnTài nguyên-Môi trường20/07/2018
54/Bc-UBND
BC số 54-UBND vv tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường, vi phạm ở một số bến bãi tại huyện Tiên DuTài nguyên-Môi trường06/07/2018
43/BC-UBND
BC số 43 vv kết quả rà soát các vụ việc bức xúc, nổi cộm, kéo dài trên địa bàn huyệnThanh tra26/06/2018
39/BC-UBND
BC số 39 vv các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị đông người, tồn đọng kéo dài, vượt cấp quá hạn trên địa bàn huyệnThanh tra12/06/2018
38/BC-UBND
BC số 38 vv Theo kế hoạch số 20-KH-CCB ngày 07-5-2018 của hội CCB tỉnh Bắc Ninh.Lao động - Thương binh - Xã hội11/06/2018
33/BC-UBND
BC số 33-UBND vv tình hình thực hiện dự án khu đô thị , du lịch sinh thai, VH, ND, vui chơi giải trí trên địa bàn huyện tiên duTài nguyên-Môi trường24/05/2018
32/BC-UBND
BC số 32-UBND vv thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội theo NĐ 136-2013-NĐ-CP trên địa bàn huyện năm 2016, 2017Lao động - Thương binh - Xã hội23/05/2018
31/BC-UBND
BC số 31 vv kết quả thực hiện phòng chống tham nhũng trong công tác cán bộThanh tra18/05/2018
29/BC-UBND
BC số 29-UBND vv Báo cáo về việc vi phạm pháp luật đê điều xảy ra tại đê bối xã Cảnh Hưng, huyện Tiên DuTài nguyên-Môi trường14/05/2018
28/BC-UBND
BC số 28-UBND vv kết quả thực hiện hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng và hộ nghèo trên địa bàn huyện Tiên Du từ năm 2013 đến nay.Lao động - Thương binh - Xã hội10/05/2018
28/BC-UBND
BC số 28-UBND vv kết quả thực hiện hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng và hộ nghèo trên địa bàn huyện Tiên Du từ năm 2013 đến nayLĩnh vực khác10/05/2018
2429/QĐ-UBND
QĐ số 2429-UBND vv thành lập tổ chuyên viên giúp việc BCĐ điều tra thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2018.Lao động - Thương binh - Xã hội08/05/2018
2429/QĐ-UBND
QĐ số 2429-UBND vv thành lập tổ chuyên viên giúp việc BCĐ điều tra thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2018.signedLao động - Thương binh - Xã hội08/05/2018
466/UBND-TCKH
cv số 466-TCKH vv xử lý nguồn cải cách tiền lương của cấp huyện cấp xãKinh tế - Tổng hợp04/05/2018
463/KH-UBND
cv số 463-NN vv KH tổ chức hoạt động truyên thông tuần lễ quốc gia nc sạchNông nghiệp và Phát triển Nông thôn04/05/2018
461/UBND-YT
cv số 461-YT vv Góp ý dự thảo kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương sáu khóa XII.signedY tế04/05/2018
812/QĐ-UBND
Quyết định về việc phể duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án03/05/2018
458/TTr-UBND
cv số 458-NV vv đề nghị kiện toàn công tác cá bộNội vụ03/05/2018
456/UBND-TNMT
cv số 456-TNMT vv giao đất cho CTy DABACO thuê đấtTài nguyên-Môi trường03/05/2018
454/UBND-KTHT
cv số 454-KTHT vv xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001.2008 hoạt động của các cơ quan HCNN năm 2018.Công thương03/05/2018
805/QĐ-UBND
Quyết đinh phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựngKinh tế - Tổng hợp27/04/2018
22/BC-UBND
BC số 22 vv Kết quả giải quyết các vụ khiếu kiện vượt cấp tồn đọng kéo daì vượt cấp quá hạn trên dịa bàn huyện tiên duThanh tra13/04/2018
Số dòng / trangTrang 1/15|<<12345>>|